2020-01-27

Het Witte Kruisgebouw in IJmuiden

(Kennemerlaan 143) is een markant gesitueerd hoekpand in kubistisch-expressionistische stijl, gebouwd in 1929 naar plannen van J.C. Cramer. Het raadhuis in IJmuiden (Plein 1945 45) is in 1962-'65 tot stand gekomen naar oudere plannen van W.M. Dudok (1948 voorlopig en 1956 definitief ontwerp) als onderdeel van het wederopbouwplan.Vier met betonskelet uitgevoerde vleugels van verschillende hoogte omsluiten een binnenplaats. Aan de pleinzijde liggen een vierlaagse kantoorvleugel met omlijst...

2018-07-30

Ijmuiden

IJmuiden is niet alleen de grootste vissershaven van Europa, de stad bezit ook de grootste visafslag van Nederland. De Noordzeesluizen vormen het grootste zeesluizencomplex ter wereld. Het is de voordeur van het Noordzeekanaal, de toegangspoort tot de haven van Amsterdam, in grootte de vijfde haven van Europa en vijftiende op de wereldlijst. De waterweg werd in 1876 in gebruik genomen en behoort tot de breedste kanalen ter wereld. Met een breedte aan de bodem van 170 meter en 320 meter van oever...

2020-01-02

Het voorm. forteiland IJmuiden in IJmuiden

(Zuiderbuitenkanaal ong.) werd in 1880-'87 aangelegd als kustfort in de havenmond van IJmuiden ter afsluiting van het Noordzee Kanaal. Het door een droge gracht omringde V-vormige gebouw had vijf kanonnen aan de zeezijde en een pantserkoepel met twee kanonnen aan de landzijde. Met twee kustbatterijen en twee landbatterijen werd het kustfort in 1910 uitgebreid tot de Positie van IJmuiden. In 1919 werd het als zelfstandig verdedigingswerk afgescheiden van de Stelling van Amsterdam. Met de aa...

2019-01-24

IJmuiden

IJmuiden - een van de jongste plaatsen in Nederland, gelegen in Noord-Holland aan den mond van het Noordzeekanaal en deel uitmakende van de gemeente Velzen. De naam, die „mond van het IJ” beteekent, is het eerst gebezigd door Prof. Vissering in een geestige fantasie, gepubliceerd in een opstel in „de Gids” van December 1849. Officieel werd de plaats aldus gedoopt toen op den 1en November 1876 het Noordzeekanaal en de haven van IJmuiden door Koning Willem III voor de scheepvaart geopend w...

2020-01-08

IJmuiden

dorp en haven aan de Noordzeekust van N. Holland, in de gem. → Velsen, waar het → Noordzeekanaal eindigt. (De naam is fout: IJmuiden = IJmond; het IJ is hier nooit geweest, dit stond alleen in verbinding met de voormalige Zuiderzee). Ca. 30000 inw. Passeeren hier alle zeeschepen naar Amsterdam, meer bekendheid verwierf IJ. als Nederlands eerste visscherijcentrum. Het dorp heeft een open visschershaven met hallen (staatsbedrijf). De visscherij levert vnl. versche zeevisch, die na veili...

2020-01-02

Het Groene Kruisgebouw in Tollebeek

Het Groene Kruisgebouw (Fazantendrift 6) is een eenvoudig eenlaags wijkgebouwtje uit circa 1955.

2020-01-02

Het Groene Kruisgebouw in Wassenaar

Het Groene Kruisgebouw (Herenweg 1) is een traditionalistisch gebouw uit 1938 met boven de omlijste ingang een groen kruis.

2020-01-02

Het Groene Kruisgebouw in Meerssen

Het Groene Kruisgebouw (Kookstraat 58), opgetrokken rond 1935 met functionalistische elementen, is een karakteristiek voorbeeld van dit gebouwtype.

2020-01-02

Het Groene Kruisgebouw in Meijel

Het Groene Kruisgebouw (J. Truyenstraat 9), opgetrokken in 1952 in traditionalistische stijl, is een karakteristiek voorbeeld van dit gebouwtype.

2020-01-02

Het Groene Kruisgebouw in Marknesse

Het Groene Kruisgebouw (Laagzijde 57) is een eenvoudig eenlaags wijkgebouwtje met groen kruis, gebouwd rond 1955.

2020-01-02

Het Groene Kruisgebouw in Westerbork

Het Groene Kruisgebouw (Zandhoeklaan 20) is een fors wijkgebouw annex woonhuis met expressionistische elementen, gebouwd rond 1930.

2020-01-02

Begraafplaatsen in IJmuiden

De Westerbegraafplaats (Havenkade ong.) werd in 1896 geschonken aan de bewoners van Oud-IJmuiden door de grondeigenaren A.J. Bik en J.W. Arnold. De rond 1960 aangelegde Alg. begraafplaats ‘Duinhof’ (Slingerduinlaan 4) heeft een door W.M. Dudok ontworpen aula (1961) met smalle klokkentoren en grote ingangsluifel. Het geheel is gesitueerd aan een gazon met rechthoekige vijver. In de Heerenduinen ligt de particuliere begraafplaats ‘De Kikvorsch’ (Slingerduinlaan ong.). Van...

2018-03-26

Cemeteries in IJmuiden

The Westerbegraafplaats (Havenkade approx.) Was donated in 1896 to the residents of Oud-IJmuiden by the landowners A.J. Bik and J.W. Arnold. The Alg. Built around 1960. cemetery 'Duinhof' (Slingerduinlaan 4) has a by W.M. Dudok designed auditorium (1961) with narrow bell tower and large entrance canopy. The whole is situated on a lawn with rectangular pond. In the Heerenduinen lies the private cemetery 'De Kikvorsch' (Slingerduinlaan approx.). Because of the reconstruction and expansion of IJmui...

2020-01-02

Het voorm. Groene Kruisgebouw in Brunssum

Het voorm. Groene Kruisgebouw (Kloosterstraat 17) werd in 1934 gebouwd in functionalistische stijl naar ontwerp van J.L.M. Willems. Het deels gepleisterde pand heeft bij het trappenhuis een karakteristieke verticale vensterstrook.

2020-01-02

Atlantikwall in IJmuiden

Vanaf 1942 werden als onderdeel van de Festung IJmuiden in het gebied Midden Heerenduin een anti-tankmuur en een betonnen kantelblokversperring aangelegd en aan de IJmuiderslag de Marine Seeziel Batterie Heerenduin een batterij met vuurleidingspost en flankerende geschutsbunkers -, de Marine Flak Batterie Olmen (luchtdoelbatterij) en verder anti-tankmuren en Hockerhindernissen (rijen betonnen drakentanden). Aan de Haringhaven resteert een grote, voor de Kriegsmarine gebouwde, Schnellbootbunker (...

2020-01-02

Het voorm. Groene Kruisgebouw in Rozenburg

Het voorm. Groene Kruisgebouw (Kerkweg 18-20) kwam in 1928 tot stand naar een sober traditionalistisch ontwerp van G.H. Blanken.

2020-01-02

Het voorm. Groene Kruisgebouw in Slikkerveer

Het voorm. Groene Kruisgebouw (Kievitsweg 71) werd in 1931 gebouwd in sobere traditionalistische vormen en heeft een gevelsteen met de tekst ‘Door Allen voor Allen’.

2020-01-02

Het voorm. Groene Kruisgebouw in Zierikzee

Het voorm. Groene Kruisgebouw (Jannewekken 10) werd rond 1931 opgetrokken in sobere traditionalistische stijl. Aan de achterzijde bevonden zich oorspronkelijk twee lighallen voor tbc-lijders,

2018-08-20

Witte

Karl Witte, een verdienstelijk regtsgeleerde en vooral een ervaren beoefenaar der geschriften van Dante, werd geboren den 1sten Julij 1800 te Lochau bij Halle, en maakte reeds vroeg verbazende vorderingen in de kennis van vreemde talen, zoodat hij in 1810 als student te Leipzig werd ingeschreven. Weldra vertrok hij op aanzoek van koning Jerôme van Westfalen naar Göttingen en schreef er op 12-jarigen leeftijd eene Latijnsche verhandeling over de conchoïde van Nicomedes, eene kromme lijn van de...

2020-01-02

Sluizen in IJmuiden

In opdracht van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij (A.K.M.) werd tussen 1865 en 1876 het Noordzee Kanaal gegraven naar plannen van W.A. Froger, in samenwerking met J.G. Jäger. Sindsdien is het kanaal vijfmaal verdiept en verbreed. De eerste sluizen, de Oude of Zuidersluizen (18 meter breed), dateren uit 1868-'76.Noordelijk daarvan werd in 1889-'96 de Middensluis (25 meter breed) gebouwd met aansluitend binnen- en buitenkanaal. Een binnen- en buitenkanaal heeft ook de in 1923-&#...