2019-10-20

Het voorm. stadsweeshuis in Grootebroek

(Zesstedenweg 159) is een gepleisterd tweelaags dwars pand met hoekschoorstenen. Boven de ingangsomlijsting zijn twee houten beelden van weeskinderen aangebracht en in de zijgevel zit een gevelsteen met het jaartal ‘1575’. In dat jaar kreeg Grootebroek van Willem van Oranje het recht het 14de-eeuwse St.-Elisabethklooster tot weeshuis in te richten (afgebrand 1750). Het huidige gebouw - met een stolpschuur erachter - kwam waarschijnlijk in 1758 tot stand en diende tot kort na 1918 als weeshui...