2020-02-28

Het voorm. raadhuis in Winkel

(Dorpsstraat 61) is een blokvormig tweelaags pand met bordes en houten klokkentoren. In 1599 ontstond een eenlaags gebouw, dat in 1615 werd verbouwd. Bij een vergroting en ophoging in 1666 kreeg het zijn huidige volume, waarna het tevens plaats bood aan een waag, een cachot en een brandspuit. Er volgde nog een ingrijpende verbouwing in 1856 en de klokkentoren werd in 1896 in zijn huidige vorm vernieuwd. De kruiskozijnen en het huidige bordes zijn aangebracht bij een verbouwing in 1922-'23...