2019-10-23

Het voorm. raadhuis in Oosthuizen

(Raadhuisstraat 22), een tweelaags pand met asymmetrisch geplaatst risaliet, werd in 1909 gebouwd en heeft tot 1956 als zodanig dienst gedaan.