Wat is de betekenis van Het voorm. politiebureau in Naarden?

2006
2021-04-17
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Het voorm. politiebureau in Naarden

(Raadhuisstraat 1-3) werd in 1913 in traditionalistische vormen gebouwd als een diep pand met dakruiter. De kruiskozijnen met halve luiken en de sierankers refereren aan de neorenaissance.