2019-10-15

Het voorm. politiebureau in Naarden

(Raadhuisstraat 1-3) werd in 1913 in traditionalistische vormen gebouwd als een diep pand met dakruiter. De kruiskozijnen met halve luiken en de sierankers refereren aan de neorenaissance.