Wat is de betekenis van Het voorm. parochiehuis van de St.-Theodorusstichting in Gouda?

2024-07-22
Monumenten in Nederland: Zuid-Holland

Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes (2004)

Het voorm. parochiehuis van de St.-Theodorusstichting in Gouda

Het voorm. parochiehuis van de St.-Theodorusstichting (Westhaven 33), gebouwd in 1907 naar plannen van C.P.W. Dessing, heeft een geveltop met overhoekse pinakels en natuurstenen elementen en de portretbuste van pastor P.C.Th. Malingré.