2019-10-22

Het voorm. Gemeenlandshuis van Rijnland in Spaarndam

(Spaarndammerdijk 23) is een blokvormig classicistisch pand met tentdak, geflankeerd door langgerekte, lagere zijvleugels. Aan de dijkzijde zijn de gevels overwegend gesloten; de toegang bevindt zich aan de hofzijde. In 1641 werd dit ‘timmerhuis’ gebouwd door metselaar Jan Claesz en steenhouwer Frederick Caspers, mogelijk naar plannen van Pieter Post. Het eigenlijke gemeenlandshuis uit 1627 aan de hofzijde heeft men in 1728 afgebroken.