2019-10-18

Het voorm. doelengebouw in Hoorn

(Achterstraat 2) huisvestte het St.-Jorisgilde (voetboog) en het St.-Sebastiaansgilde (handboog). Op een in 1527 door het stadsbestuur gekocht stuk grond kwam in 1585 (jaartalankers) het dwarse pand van het St.-Jorisgilde tot stand (rechter bouwdeel), waarvan de gevel in 1778 is vernieuwd. Het bouwdeel voor het St.-Sebastiaansgilde verrees in 1615 ter plaatse van een voorganger uit 1564 en heeft een gevel voorzien van gekoppelde toscaanse pilasters en boogvullingen met maniƫristisch rolwerkorn...