2019-10-23

Het voorm. Alg. wees- en armenhuis in De Rijp

(Tuingracht 13), nu museum ‘In 't Houten Huis’, is een grotendeels houten pand uit circa 1750. De straatzijde heeft een bakstenen pui onder een licht overkragende houten gevel met pakhuisdeuren en geschulpte windveren. In de lagere bakstenen vleugel ter linkerzijde bevindt zich de regentenkamer met een schouw met tegeltableau (circa 1790).