2019-10-23

Het St.-Pietershof in Hoorn

(Dal 9) [9] is een carré-vormig gebouw ter plaatse van het in 1457 gestichte kruisherenklooster, waarvan de kloostercellen aan de westzijde in 1577 werden ingericht als oudemannenhuis. Bij een uitbreiding in 1615-'18 werd deze westvleugel uitgebouwd tot een klein carré (het Vierkant), dat al snel grotendeels als tuchthuis voor zwakzinnigen diende. Ook volgde een zuidwaartse verlenging en ontstond er een oostvleugel. In 1638 bouwde men galerijen aan de oost- en westzijde van de grote binnenplaa...