2020-01-26

Het St.-Pietershof in Hoorn

(Dal 9) [9] is een carré-vormig gebouw ter plaatse van het in 1457 gestichte kruisherenklooster, waarvan de kloostercellen aan de westzijde in 1577 werden ingericht als oudemannenhuis. Bij een uitbreiding in 1615-'18 werd deze westvleugel uitgebouwd tot een klein carré (het Vierkant), dat al snel grotendeels als tuchthuis voor zwakzinnigen diende. Ook volgde een zuidwaartse verlenging en ontstond er een oostvleugel.In 1638 bouwde men galerijen aan de oost- en westzijde van de...

2018-03-26

The St. Pietershof in Hoorn

(Valley 9) [9] is a carré-shaped building on the site of the monastery that was founded in 1457, of which the monastic cells on the west side were set up in 1577 as an old men's house. In an extension in 1615-'18, this west wing was expanded into a small square (the Square), which soon largely served as a sanctuary for the mentally retarded. A southward extension also followed and an east wing was created. In 1638, galleries were built on the east and west sides of the large courtyard and along...

2018-08-08

Hoorn

Hoorn, een stadje in de Nederlandsche provincie Noord-Holland, en wél in het voormalig West-Friesland, ligt aan de Zuiderzee. Het is eene arrondissements- en kantonshoofdplaats en telt omstreeks 10000 inwoners. Er zijn druk-bezochte kaas- en veemarkten ; voorts vindt men er omstreeks 20 goud- en zilversmederijen, 14 zadelmakerijen, 13 tabakskerverijen, 7 wagenmakerijen, 5 kagchelmakerijen, 4 bokkingrookerpen, enz. Reeds in 1356 was Hoorn eene stad; in 1426 werd zij ommuurd en tot 3-maal toe uit...

2018-09-13

Hoorn

1. HOORN, m. (-en, -s), ook HOREN, (-s), hard, spits uitsteeksel aan den kop van verschillende dieren, hun meestal tot aanval of verdediging dienend: de runderen, geiten en schapen hebben volle hoornen; de horens der herten zijn gevuld en worden gewei genoemd; de rhinoceros heeft een hoorn op den neus; buffelhoorns, gemzenhoorns enz.; de stier nam hem op zijne horens; — hij neemt te veel op zijne horens, hij laadt te veel arbeid op zich; — iem. de horens laten zien, zich vijandig toonen; —...

2019-08-09

Hoorn

is de naam van een koperen blaasinstrument met een of meer windingen. In het leger wordt de hoorn gebruikt voor het geven van signalen (signaalhoorn). De jachthoorn wordt gebruikt bij grote drijfjachten, wanneer de jagers het wild omsingeld of gedood hebben. Deze instrumenten hebben geen kleppen. De .verschillende tonen worden door verschillende houding der lippen (embouchure) en meer of minder krachtig aanblazen voortgebracht. Als orkestinstrument gebruikt men een hoorn met kleppen. De klank...

2019-06-08

hoorn

hoorn - Uitgroei van aangepaste huid of zeer compact haar, vaak in paren die uitsteken vanaf de voorhoofdsbotten aan beide zijdes van de schedel en bestaan uit een permanente opperhuid van keratine. Te onderscheiden van 'gewei', dat bestaat uit aangepast been.

2019-05-01

Hoorn

Hoorn - ook scheepshoorn, wordt gebruikt voor het geven van → geluidseinen. Volgens het Vaarreglement mag een klein vaartuig voor het geven van geluidseinen gebruik maken van een misthoorn (art. 49 lid 9). Beter is het een mechanische hoorn te monteren, die vanaf de stuurstand bediend kan worden.

2018-03-26

Hoorn

City, created during the damming of the Gouw water. That dam, with possibly a sluice in it, lay at the site of the current Red Stone in the Westfriese Omringdijk. This dyke followed the route of the current Great East and continued via the West in a straight line to Schardam. In 1375 the dike section between Hoorn and Scharwoude was put back by laying a new one behind this dike, which eventually took over the flood defense, after which the Hoornse Hop was created. At the beginning of the 14th ce...

2020-01-02

Het voorm. St.-Jansgasthuis in Hoorn

(Kerkplein 39) [8], een opvallend diep pand met een rijke gevel in vroege renaissance-stijl, werd in 1563 gebouwd als nieuwe gasthuiszaal van het in 1346 gestichte gasthuis naast de houten klokkentoren van de Grote Kerk (gesloopt 1853). De voorgevel toont diverse venstervormen (klooster-, kruis- en gekoppelde kruisvensters) en heeft een aedicula met een beeld van Johannes de Doper, portretmedaillons en een cartouche met jaartal. De trapgevel is voorzien van opmerkelijke natuurstenen klauwstukken...

2018-07-30

Hoorn

Op de museumlijn Hoorn-Medemblik rijdt de bekendste stoomlocomotief van Nederland, de NS 7742 Bello. Het vertederende groene stoomlocje deed van 1914 tot 1955 dienst op de stoomtramlijn Alkmaar-Bergen en is zo bekend, dat er een schaalmodel van door Madurodam* puft. Op de museumlijn organiseert de Stoomtram Hoorn-Medemblik ook diverse eendaagse arrangementen, bijvoorbeeld dineren tussen de rails.

2020-01-02

Het Wilhelminaplantsoen in Hoorn

(Emmalaan ong.) werd in 1933 aangelegd als werkverschaffingsproject, naar een ontwerp in landschappelijke stijl van de Heidemaatschappij. In 1952 is een tweede vijverpartij gegraven.

2020-01-02

Het postkantoor in Hoorn

(Grote Oost 28) is een fors tweelaags pand met middenrisaliet en trapgevel, gebouwd in 1876 in neorenaissance-stijl, naar vermoedelijk plannen van C.H. Peters. De kort na de bouw toegevoegde uitbreiding (rechts) heeft een eigen trapgevel.

2020-01-02

Het admiraliteitspoortje in Hoorn

(Kerkplein 23) werd in 1607 gemaakt als toegang tot de Admiraliteit van West-Friesland, die sinds 1586 was gevestigd in het voorm. Agnietenklooster (tot 1795). Na de sloop van de gebouwen voor de bouw in 1862-'65 van het Stadsziekenhuis (inmiddels ook gesloopt) bleef slechts het maniëristische poortje bewaard (gerestaureerd 1992). Het is uitgevoerd met geblokte ionische pilasters op postament en een band- en rolwerk opzetstuk met schelp- en wortelmotieven. In het wapenschild van de a...

2020-01-02

Het Burgerweeshuis in Hoorn

(Korte Achterstraat 4) bestaat uit twee haakse vleugels die samen met een kapel een binnentuin omsluiten. Het hier in 1408 door franciscanessen gestichte Mariaklooster werd in 1574 ingericht als Protestants of Burgerweeshuis. De eenvoudige tweelaagse voorgevel is uit 1729, evenals de vleugel aan de Turfhaven. De aansluitende bouwdelen aan de oostzijde bevatten mogelijk nog 16de-eeuwse sporen. In 1729 is waarschijnlijk ook het zandstenen ingangspoortje vernieuwd. Gezien de hangende festoenen dat...

2020-01-02

Het gemaal in Hoorn

‘Oosterpolder’ (Willemsweg 71) werd in 1953 in traditionalistische stijl gebouwd naar ontwerp van het Technische Adviesbureau van de Unie van Waterschapsbonden (Tauw). Het herbergt twee in het kader van de Marshall-hulp geplaatste Amerikaanse Worthington-schroefcentrifugaalpompen (1945).

2020-01-02

Het station in Hoorn

(Stationsplein 1) werd in 1882-'83 gebouwd aan de spoorlijn Zaandam-Enkhuizen, mogelijk naar ontwerp van M.A. van Wadenoyen. Het forse gebouw in neorenaissance-stijl heeft een rijk uitgevoerd hoger middengedeelte met middenrisaliet en drie licht vooruitstekende ingangstraveeën. De twee langgerekte zijvleugels dragen op de kop onder een fronton de stationsnaam. Bij de renovatie in 1991 is de dakkapel met wijzerplaat boven de hoofdingang in moderne vormen hersteld.

2017-03-15

Hoorn

Een hoorn is een koperen blaasinstrument met een in elkaar gevlochten buis, die uitgerold zo'n vier meter lang is. Oorspronkelijk waren slechts signalen in grondtoon en boventonen ('natuurtonen') mogelijk, maar sinds de toepassing van het ventiel (rond 1815) heeft het instrument een chromatisch bereik van B tot f'. Gangbaar zijn de hoorns in Bes met hun heldere klank in de hoogte, en die in F met een donkerder timbre. In het 17e-eeuwse Frankrijk werd de hoorn tijdens de jacht gebruikt, vandaar d...

2020-01-02

Het brandspuithuisje in Hoorn

(Grote Oost 62) is een klein gebouw uit 1860 naar ontwerp van B. Blanken. Het draagt het opschrift ‘Spuit B’.

2020-01-02

Hoorn

Stad, ontstaan bij de afdamming van het gegraven water de Gouw. Die dam, met mogelijk een sluis erin, lag ter plaatse van het huidige Rode Steen in de Westfriese Omringdijk. Deze dijk volgde het tracé van het huidige Grote Oost en liep via het West verder in één rechte lijn naar Schardam. In 1375 werd het dijkvak tussen Hoorn en Scharwoude teruggelegd door achter deze dijk een nieuwe te leggen die uiteindelijk de waterkering overnam waarna het Hoornse Hop ontstond. Begin 14...

2020-01-26

HOORN

(Fr.: Hoarn, hoek). Streekdorp aan de duinvoet op Terschelling, ca. io km O. van Westerschelling (273 inw.). Buurschappen: Oosterend, Lies, Formerum (gedeeltelijk) met 402 inw. Openb. en bijz. lag. school, lag. landbouwschool. Herv. kerk wrsch. 12de eeuw, restauratie in voorbereiding.