2020-01-26

Het polderhuis in Hoofddorp

(Marktplein 47), een blokvormig pand met aangebouwde dienstwoning, kwam in 1913 tot stand naar een ontwerp in ‘Um 1800’-stijl van F. Kuipers. Het middenrisaliet wordt bekroond door het wapen van het waterschap Groot-Haarlemmermeer.

2018-06-22

Polderhuis

Polderhuis - Het Polderhuis stond tot 1924 aan de Stadhouderskade bij de Ruysdaelkade. Bij dit huis lag een overtoom, een helling in de Boerenwetering*. Als de boeren uit de polder met hun schuitjes, beladen met groente, naar de stad kwamen, moesten die schuitjes over de overtoom getrokken worden. Er is later een rioolgemaal gekomen. Sinds 1993 is het Amsterdams Monumentenfonds gevestigd op deze plek. Ook staat er een borstbeeld van de schilder Carel Willink*. LIT. Dr L. Jansen, De Binnendijk...

2019-01-24

Hoofddorp

Hoofddorp - de hoofdplaats der gemeente Haarlemmermeer, in ’t midden daarvan gelegen, aan de kruising der beide hoofdvaarten en aan de spoorlijn Haarlem—Aalsmeer—Oude Wetering—Leiden. Het dorp telt 1200 inw. en bloeit door landbouw op de zeeklei.

2020-01-02

Het Polderhuis in Acquoy

(Lingedijk 93) is een gepleisterd, onderkelderd pand met bordestrap en tentdak, bekroond met een open klokkenstoel. Het in oorsprong 15de-eeuwse gebouw is in 1830 herbouwd met behoud van de oudere oostmuur.

2020-01-02

Het polderhuis in Oostzaan

(Zuideinde 33-35) werd in 1925 gebouwd in zakelijk expressionistische stijl. De glas-in-loodramen zijn voorzien van gemeentewapens.

2017-12-04

hoofddorp

hoofddorp - Zelfstandignaamwoord 1. (regering) een belangrijk dorp waarvandaan de gemeente wordt bestuurd Woordherkomst samenstelling van hoofd en dorp

2020-01-02

Het voorm. polderhuis in Midsland

Het voorm. polderhuis (Oosterburen 27) is een eenlaagspand met neoclassicistische details, gebouwd in 1872 voor het bestuur van de ingepolderde Grieën, die samen de Terschellinger polder vormen.

2020-01-02

Het voorm. polderhuis in Bergschenhoek

Het voorm. polderhuis annex dienstwoning (Bergweg-Noord 1-3) werd in 1906 gebouwd naar een ontwerp met rationalistische en jugendstil-elementen van gemeentearchitect en polderopzichter C. Buurman. De kleine dakruiter is bedoeld als uitkijktorentje om toezicht te houden op de poldermolens.

2020-01-02

Het polderhuis Wieringerwaard in Wieringerwaard

(Noord Zijperweg 35) is een stolpboerderij voorzien van een hoge onderkelderde hoekuitbouw met sierspant. Dit in 1611-'12 gebouwde en door een ‘casteleyn’ bewoonde pand werd verbouwd in 1681 (voorgevel) en rond 1750 (omlijste ingangspartij). Uit die tijd zijn ook de kastenwand met Lodewijk XV-details en de betegelde schouw met smuiger in de opkamer van de uitbouw. Die kamer diende als vergaderplaats voor het gemeente- en polderbestuur. Het gebouw is gerestaureerd in 1951-'...

2020-01-02

Het voorm. station in Hoofddorp

(Stationsweg 7-13) werd in 1911-'12 gebouwd voor de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de lijn Haarlem-Hoofddorp-Leiden als een tweelaags gebouw met lagere aanbouwen en een erker. Na de sluiting in 1936 is het verbouwd tot woningen.

2020-01-02

Het voorm. polderhuis in Middenbeemster

(Noorddijk 23), gelegen ten noorden van Middenbeemster, is een 19de-eeuws wit gepleisterd, sober neoclassicistisch gebouw. Vanaf het dakterras op het afgeplatte schilddak had men zicht op de poldermolens (verdwenen circa 1890). Een gietijzeren steektrap (circa 1880) tegen de dijk leidt naar het polderhuis. Verder zijn er een dienstwoning met werkplaats (Noorddijk 22) en een houten timmerschuur (Noorddijk 21). De laatste diende als reparatiewerkplaats voor de poldermolens, waarvan onderdelen zij...

2020-01-02

Begraafplaatsen in Hoofddorp

De rond 1875 aangelegde Oude Alg. begraafplaats (bij Hoofdweg-Oostzijde 774) wordt afgesloten door een gietijzeren hek voorzien van een boog met doodssymbolen. Het baarhuis is een gepleisterd neoclassicistisch gebouwtje. De nieuwe Alg. begraafplaats (Hoofdweg 395), aangelegd in 1960 naar plannen van H. Warnau, heeft een functionalistische aula (1958-'66) naar ontwerp van G.Th. Rietveld en J.F.H. van Dillen. De luchthaven Schiphol in Hoofddorp (Schipholweg 1) beslaat een uitgestrekt gebied...

2020-01-02

Het raad- en polderhuis in Heerewaarden

Het raad- en polderhuis in Heerewaarden (Hogestraat 26) is een L-vormig pand uit 1891, gebouwd in rijke neorenaissance-stijl naar ontwerp van J. Groenendael. Het souterrain herbergde het cachot en de brandspuit. Op de bel-etage bevonden zich de raadkamers voor zowel Burgemeester en Wethouders als het Polderbestuur. Het gebouw is in 1953 voorzien van een aanbouw en in 1990 verbouwd.

2020-01-02

Horeca in Hoofddorp

Omstreeks 1856 verrees cafétapperij Marktzicht (Marktplein 31). Buiten de bebouwde kom ligt het voorm. café Slot (Hoofdweg-Westzijde 901), een in 1854-'60 gebouwd dwars pand met luifel.

2018-03-26

Bridges in Hoofddorp

Near Fort Hoofddorp two bricked bridges were built around 1904, namely the fort canal at the Paxlaan and the Hoofdvaart at Hoofdweg-Westzijde 741. From about 1939 the concrete bridge dates over the canal at the Bennebroekerweg. There are also three modern bridges with slanted pylons (2003-'04), designed by the Spanish architect S. Calatrava, about the canal, but more to the south-west of the built-up area.

2020-01-02

Bruggen in Hoofddorp

Bij fort Hoofddorp zijn rond 1904 twee gemetselde bruggen gebouwd, te weten over de fortgracht bij de Paxlaan en over de Hoofdvaart bij Hoofdweg-Westzijde 741. Uit circa 1939 dateert de betonbrug over de vaart bij de Bennebroekerweg. Ook over de vaart, maar dan meer ten zuidwesten van de bebouwde kom, liggen drie moderne bruggen met scheve pylonen (2003-'04), ontworpen door de Spaanse architect S. Calatrava.

2018-03-26

Horeca in Hoofddorp

Around 1856 pub taper Marktzicht (Marktplein 31) arose. Outside the built-up area is the voorm. café Slot (Hoofdweg-Westzijde 901), a transverse building with awning, built in 1854-'60.

2020-01-02

Het voorm. fort bij Hoofddorp in Hoofddorp

(Hoofdweg-Westzijde ong.), gelegen in een knik van de Geniedijk, is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam voor de verdediging van een acces (Hoofdvaart). Het werd in 1904 aangelegd met een langgerekt bomvrij hoofden voorgebouw (met observatiekoepel), geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels en een gepantserde frontcaponnière. Aan de Geniedijk liggen een inundatiesluis en een nevenbatterij.

2020-01-02

Woonhuizen in Hoofddorp

De voorm. deurwaarderswoning Wilgenhaag (Hoofdweg-Westzijde 689) is een tweelaags huis uit circa 1890. Het in 1900 gebouwde middenganghuis Raadhuislaan 12 heeft een in 1998 herbouwde timmerwerkplaats. Aan de jugendstil verwant zijn de met erkers en loggia's uitgevoerde villa's Hoofdweg-Westzijde 627 en 695 (beide circa 1910). De grote villa Kruisweg 883 (1910) werd in Nieuw Historiserende stijl gebouwd voor burgemeester Slob. Iets jonger zijn de woonhuizen Hoofdweg-Westzijde 683 (circa...

2020-01-02

Het voorm. polderhuis in Markenbinnen

van de polder Starnmeer en Kamerhop (Starnmeerdijk 21), gelegen ten oosten van Markenbinnen, is een tegen de dijk gebouwd herenhuis dat vanouds tevens een uitspanning was. Terzijde staat een houten aanbouw met dakbalustrade. Een grote gevelsteen vermeldt de bouw van het polderhuis in 1787 en de namen van het toenmalige polderbestuur. De grote vergaderzaal heeft een 18de-eeuwse betimmering en een betegelde schouw met een in stucwerk in Lodewijk XVI-stijl gedecoreerde schoorsteenmantel.