Wat is de betekenis van Het op iemand verzien hebben?

2024-06-24
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Het op iemand verzien hebben

D.i. het op iemand gemunt, begrepen hebben; eig. zijne blikken op iemand gericht hebben, naar iemand zien, om hem te treffen; vgl. ‘Het op iemand begrepen hebben’, ‘Het niet op iemand begrepen hebben’, ‘Het op iemand gemunt hebben’ en het mnl. versien, het oog vestigen op, naar iemand kijken; hem versie...