2019-12-11

Het Monotheïstisch Dilemma (2010)

Het monotheïstisch dilemma is de titel van een boek, geschreven door Paul Cliteur. Het boek verscheen in 2010. De titel geeft aan dat sommige aanhangers van de monotheïstische godsdiensten (Jodendom, Christendom en Islam) het dilemma ervaren dat zij niet goed weten of ze moeten kiezen voor het navolgen van de gewone democratische wetgeving van alledag dan wel voor de wetgeving die hun God of geloof hen voorschrijft. Het dilemma doet zich vooral voor bij hedendaagse terroristen, vooral bij t...