2019-10-20

Het Koggehuis in Medemblik

(Westerhaven 20) was in oorsprong een dubbel 17de-eeuws woonhuis dat in 1797 in gebruik werd genomen door het ambacht van de Vier Noorder Koggen. Bij een ingrijpende verbouwing in 1800 ontstond de huidige sobere gevel met omlijste ingangspartij, bordestrap en een snijlicht in empire-vormen. De lagere achtervleugel is deels nog 17de-eeuws.