Wat is de betekenis van Het is er hommeles?

1977
2021-07-29
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Het is er hommeles

de boel is er in de war, inzonderheid ten gevolge van misverstand, van verkeerde verstandhouding: er is twist, verdeeldheid. Reeds bij Huygens. Hommeles hebben met iemand, ruzie, mot hebben met iemand. Men houdt hommeles voor een aan het Bargoens ontleend woord, daarbij wijzende op andere woorden die op -es, -is uitgaan: sjakes, noppes, smeris, enz...

Lees verder