2019-10-22

Het huidige speeltheater in Edam

(Damplein 6) [14] is een breed pand uit circa 1790, voorzien van een wit gepleisterd middenrisaliet met fronton.