Wat is de betekenis van het Gooi?

2024-05-26
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-05-26
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

het Gooi

het Gooi - Eigennaam 1. (toponiem) een Nederlandse landstreek in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland

2024-05-26
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Het Gooi

(ook: Gooiland). Ned. landstreek ten zuidoosten van Amsterdam, aansluitend bij de Utrechtse heuvelrug. Het Gooi werd blijkens vuursteenvondsten reeds in het Mesolithicum bewoond: uit het Neolithicum zijn er standvoet- en klokbekers gevonden. In de bronstijd vestigden zich er vertegenwoordigers van de Wessex-cultuur en naar de in 1899 in Hilversum g...

2024-05-26
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Het Gooi

zandige, bosrijke landstreek in Z.O. van N.-Holland. Landbouw, tuinbouw, veeteelt, industrie (o.a. tapijten, chocolade). Een groot deel van de heide en van de weidegrond nog in gemeenschappelijk gebruik der erfgooiers.

2024-05-26
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Het GOOI

of Gooiland (bet.: gouw, landstreek), zandige, bosrijke, uit lage heuvels bestaande streek in het Z.O. van Noordholland, de noordelijke voortzetting van de Utrechtse heuvelreeks, is ca ii 000 ha groot en grenst in het N. en N.O. aan het IJselmeer. De zandige bodem ligt gemiddeld 10-32 m hoog; slechts een enkel punt ten Z. van Hilversum berei...

2024-05-26
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Het gooi

drukbezochte heuvelachtige streek i/h Z.O. der prov. N.-Holland.

2024-05-26
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Het gooi

of Het Gooiland is het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, begrensd ten n. en n.o. door de Zuiderzee, ten o. door de tot de provincie Utrecht behoorende gemeenten Baarn, waartoe ook De Vuursche behoort, en Eemnes, ten z. en z.o. door de eveneens tot de provincie Utrecht behoorende gemeenten Westbroek, Achttienhoven en Maartensdijk, t...