Wat is de betekenis van het Gooi?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

het Gooi

het Gooi - Eigennaam 1. (toponiem) een Nederlandse landstreek in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland

Lees verder
1981
2023-02-07
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Het Gooi

(ook: Gooiland). Ned. landstreek ten zuidoosten van Amsterdam, aansluitend bij de Utrechtse heuvelrug. Het Gooi werd blijkens vuursteenvondsten reeds in het Mesolithicum bewoond: uit het Neolithicum zijn er standvoet- en klokbekers gevonden. In de bronstijd vestigden zich er vertegenwoordigers van de Wessex-cultuur en naar de in 1899 in Hilversum g...

Lees verder
1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Het Gooi

zandige, bosrijke landstreek in Z.O. van N.-Holland. Landbouw, tuinbouw, veeteelt, industrie (o.a. tapijten, chocolade). Een groot deel van de heide en van de weidegrond nog in gemeenschappelijk gebruik der erfgooiers.

Lees verder
1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Het GOOI

of Gooiland (bet.: gouw, landstreek), zandige, bosrijke, uit lage heuvels bestaande streek in het Z.O. van Noordholland, de noordelijke voortzetting van de Utrechtse heuvelreeks, is ca ii 000 ha groot en grenst in het N. en N.O. aan het IJselmeer. De zandige bodem ligt gemiddeld 10-32 m hoog; slechts een enkel punt ten Z. van Hilversum berei...

Lees verder
1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Het gooi

drukbezochte heuvelachtige streek i/h Z.O. der prov. N.-Holland.

1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Het gooi

of Het Gooiland is het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, begrensd ten n. en n.o. door de Zuiderzee, ten o. door de tot de provincie Utrecht behoorende gemeenten Baarn, waartoe ook De Vuursche behoort, en Eemnes, ten z. en z.o. door de eveneens tot de provincie Utrecht behoorende gemeenten Westbroek, Achttienhoven en Maartensdijk, t...

Lees verder