2019-10-22

Het gemaal in Hoorn

‘Oosterpolder’ (Willemsweg 71) werd in 1953 in traditionalistische stijl gebouwd naar ontwerp van het Technische Adviesbureau van de Unie van Waterschapsbonden (Tauw). Het herbergt twee in het kader van de Marshall-hulp geplaatste Amerikaanse Worthington-schroefcentrifugaalpompen (1945).