Wat is de betekenis van Het bloed kruipt waar het niet gaan kan?

2020
2022-01-21
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

verborgen wensen en verlangens komen vroeg of laat bewust of onbewust bovendrijven, je kan ze niet onderdrukken familieleden nemen het uiteindelijk steeds weer voor elkaar op

2011
2022-01-21
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Bloedverwantschap verloochent zich niet.

1977
2022-01-21
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

de genegenheid voor bloedverwanten, ook in verre graad, verloochent zich nooit; de stem des bloeds laat zich gelden; waar het bloed, de genegenheid, voortkomend uit bloedverwantschap, niet kan vloeien, daar dringt het kruipend door; ook (en thans vooral): de genegenheid tot iets tracht zich altijd op enigerlei wijze te verwerkelijken, zo niet direc...

Lees verder
1925
2022-01-21
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

D.w.z. de genegenheid voor bloedverwanten, ook in verren graad, verloochent zich nooit; de stem des bloeds laat zich altijd gelden; waar het bloed, de genegenheid voortkomend uit bloedverwantschap, niet kan vloeien, daar dringt het kruipend door, de genegenheid wil doordringen; ook: lust tot iets verloochent zich nooit. In de middeleeuwen Dat bl...

Lees verder