Wat is de betekenis van het verrotten om iets te doen?

2024-07-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

het verrotten om iets te doen

(1958) (inf.) het vertikken; weigeren om iets te doen. • Hij verrot het om op te sodemieteren ... (Harry Boting: Wie geeft me de jatmous?, 1965) • We zitten - de langste tijd achter- dat stuur, en ik verrot het öm boven de 100 km,in te halen, ik ga me niet zitten opvreten. (Het vrije volk, 18/08/1977) • En dat betekent weer: i...