Wat is de betekenis van hersenen?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hersenen

hersenen - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie) waarnemend, aansturend, controlerend en informatieverwerkend orgaan in dieren De chirurg voert een operatie op de hersenen uit. 2. denkvermogen. Veel hersenen heeft hij niet. Synoniemen [1]...

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hersenen

hersenen - zelfstandig naamwoord uitspraak: her-se-nen 1. centrum van zenuwstelsel onder je schedel ♢ de hersenen heb je nodig om te denken Zelfstandig naamwoord: her-se-nen meerv hersenen Synoniemen b...

Lees verder
2017
2021-12-05
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

hersenen

hersenen - of brein. Gedeelte van het centraal zenuwstelsel dat zich binnen de schedel bevindt. Het omvat de kleine hersenen, de grote hersenen, bestaande uit twee hemisferen, de tussenhersenen en de hersenstam. Naast fysiologische processen wordt het gedrag door de h. gecoördineerd.

2017
2021-12-05
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Hersenen

De hersenen functioneren als een spiegelende ondergrond waarop het denken zich kan manifesteren. De hersenen bemiddelen op die wijze tussen de geestelijke wereld en de fysieke wereld, net zoals een radiotoestel bemiddelt tussen de zender en de luisteraar. Vele zenders zijn dag en nacht in de ether aanwezig, maar alleen die ene zender wordt ontvange...

Lees verder
2016
2021-12-05
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

hersenen

Orgaanvlees en culinair meestal van het kalf gebruikt.

2010
2021-12-05
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

hersenen

Orgaan in je schedel dat het centrum is van je zenuwstelsel, waarmee je denkt en dat alles verwerkt wat de zintuigen opvangen. In de hersenen zit je verstand. De hersenen bestaan uit de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam. De ‘grote’ hersenen (het cerebrum) bestaan uit twee helften (hemisferen), die elk uit een aantal kwabben bestaa...

Lees verder
1990
2021-12-05
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

hersenen

hersenen - Dat deel van het centrale zenuwstelsel dat zich bij mensen en andere gewervelde dieren in de schedel bevindt.

1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hersenen

De hersenen hebben tot taak de prestaties van de zintuigzenuwcellen doelmatig te verbinden en te beantwoorden. De hersenen van mensen en gewervelde dieren liggen in het hoofd en zijn een deel van het centrale zenuwstelsel. De delen zijn: 1. de grote hersenen (voorhersenen), die bij de mens 6/7 van de hersenmassa vormen. Zij bedekken bij de mens en...

Lees verder
1974
2021-12-05
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

hersenen

het sterk ontwikkelde voorste gedeelte van het centrale zenuwstelsel. Bij veel vissen en amfibieën is het noch in bouw noch in functie sterk verschillend van het ruggemerg. Bij de hogere gewervelde dieren nemen de hersenen in omvang en betekenis toe. Sterk ontwikkeld zijn bij de zoogdieren en vooral bij de mens de voorhersenen, waar alle waarn...

Lees verder
1965
2021-12-05
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

HERSENEN

zenuwsysteem, samengesteld uit grote en kleine hersenen en de structuren die deze verbinden. Bij de mens hebben hersenbeschadigingen altijd ernstige gevolgen.

1954
2021-12-05
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Hersenen

encefalon, de verzamelnaam voor alle weefsels van het centrale zenuwstelsel die zich in de schedel bevinden ; dit betekent dus : grote hersenen (zie aldaar), hersenstam, kleine hersenen (zie aldaar), pons (zie aldaar) en verlengde merg (zie aldaar). Behalve deze anatomische indeling is ook nog een fysiologische ontogenetische indeling mogelijk wel...

Lees verder
1954
2021-12-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Hersenen

bestaande uit grote en kleine h., vormen met het verlengde merg en het ruggemerg het centrale zenuwstelsel. De h. zijn in de hersenholte van de schedel gelegen.

1952
2021-12-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hersenen

s.pl., harsens, hersens, brein (it), brijn (it).

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hersenen

HERSENS, gew. HARSENS, v. mv., 1.de bij de mens en de gewervelde dieren in de schedelholte gelegen weke, van buiten grijze, in vier lobben verdeelde massa celweefsel, die de zetel is der geestelijke vermogens en het centrum der zintuiglijke gewaarwordingen : men onderscheidt de grote en de kleine hersenen ; de mens heeft relatief de meest...

Lees verder
1949
2021-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hersenen

zie zenuwstelsel.

1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

hersenen

(gmz.) hersens, v.mv.; 1. zenuwmassa, de hersenpan vullende: de grote hersenen, de kleine hersenen; 2. schedel, hersenpan: iem. de hersenen inslaan; 3. hoofd; verstand: die jongen heeft (goede) hersenen; dat zal hij wel uit zijn hersenen laten; hoe krijgt hij het in zijn hersenen, hoe komt hij er op? ’t is je in de hersenen geslagen, je bent...

Lees verder
1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hersenen

centrum v/h zenuwstelsel, zetel v/h bewustzijn en der geestelijke vermogens, bevindt zich i/d hersenpan en staat in verbinding m/h ruggemerg d/h verlengde merg. Worden verdeeld in groote en kleine h. Gemidd. gewicht b/d man 1400 g, b/d vrouw 1275 g. Zijn b/d lager ontwikkelde dieren zeer weinig ontwikkeld, nemen in grootte toe m/d ontwikkelingsstaa...

Lees verder
1928
2021-12-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Hersenen

Ons menselijk lichaam is een ontzaglijk ingewikkeld organisme, een samenstel van beenderen en spieren, organen voor ademhaling, bloedsomloop en spijsvertering, voor waarnemingen en handelingen. Men heeft het wel eens vergeleken met een heel complex van fabrieken, waar elke onderafdeling haar eigen taak heeft, bestuurd door een centraal bureau, waar...

Lees verder
1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hersenen

Hersenen - Bij den mensch en de hoogere dieren zijn de h. het door den schedel en de hersenvliezen omsloten gedeelte van het centrale zenuwstelsel. Zij vullen bij den mensch den schedel voor ongeveer 95%; slechts op ouden leeftijd komt een aanmerkelijke hersenatrophie tot stand. In de h. eindigen alle zintuigelijke zenuwen en komen de langs die zen...

Lees verder
1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hersenen

HERSENEN, HERSENS, gew. ook HARSENEN, HARSENS, v. mv. (ontl.) de in de schedelholte gelegen weeke zenuwmassa, die het uitgangspunt is van alle gewaarwordingen de groote en kleine hersenen, met het verlengde merg de hoofdafdeelingen der hersenen; — iem. de hersens inslaan, hem doodslaan; — (als zetel van het verstand): hij heeft goede h...

Lees verder