Wat is de betekenis van hernemen?

2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

hernemen

hernemen - Werkwoord 1. (ov) opnieuw krijgen, opnieuw verkrijgen Na de grote beroering van elfde september hernam het leven in New York langzaam zijn gewone loop. 2. opnieuw opvoeren We hernemen het toneelstuk in januari-februari 2012! 3. (vero...

Lees verder
2023-03-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

hernemen

hernemen - onregelmatig werkwoord uitspraak: her-ne-men 1. er na een onderbreking weer mee verder gaan ♢ hij hernam zijn betoog na de pauze Onregelmatig werkwoord: her-ne-men ik herneem ...

Lees verder
2023-03-29
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

hernemen

weer beginnen Doelman Verheyen herneemt deze week maar het is nog niet zeker of hij speelklaar geraakt voor komend weekend. (Gazet van Antwerpen) In het Frans: 'reprendre'. Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7 Vlaamsheid: 4

Lees verder
2023-03-29
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

hernemen

(hernam, hernomen) hervatten: het werk hernemen Opnieuw werken of blijven staken? Dat is de vraag waarover de 3.100 werknemers. - de lessen hernemen op 1 september, de lessen worden hervat op 1 september 2002.

Lees verder
2023-03-29
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

hernemen

1. Van of m. betr. t. iets dat onderbroken, gestaakt of nagelaten werd: weer opvatten, weer opnemen, hervatten; (het contact met iem.) herstellen, hernieuwen; (een spel) opnieuw beginnen; (een toneelstuk e.d.) opnieuw opvoeren, wederopvoeren; (een boek) opnieuw doornemen, opnieuw (door)lezen; (een proef, een vraag) herhalen. De colleges waren met v...

Lees verder
2023-03-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Hernemen

v., forfetsje.

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Hernemen

(hernam, heeft hernomen), 1. wedernemen, terugnemen: de vesting werd hernomen; 2. weder opvatten wat men heeft onderbroken, hervatten, in ’t bijz. het woord weder opvatten: en waartoe zou dat dienen? hernam ze.

Lees verder
2023-03-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

hernemen

hernam, heeft hernomen; 1. heroveren, weer tot zich nemen: een fort, een vesting hernemen; 2. weer beginnen te spreken, antwoorden: mijn vriend hernam aldus; nog: zijn gelaat hernam de vorige uitdrukking, kreeg opnieuw.

Lees verder
2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

hernemen

(her'ne:mən) (hernam, heeft hernomen) 1. weder nemen, terugnemen: een fort -. 2. antwoordend een onderhoud voortzetten: ja, hernam zij. Syn. → antwoorden. 3. terugkrijgen : zijn gelaatstrekken hernamen hun gewone plooi.

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

hernemen

(hernam, heeft hernomen), (overg.) 1. weernemen, terugnemen: de vesting werd hernomen; 2. weer opvatten wat men heeft onderbroken, hervatten, in het bijzonder het woord weer opvatten: omdat de discussie dreigde te verzanden, hernam de voorzitter het woord; (gew.) de handel begint te —, herleven; (gew.) het spel herneemt, begint opnieuw.

Lees verder
2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Hernemen

HERNEMEN, (hernam, heeft hernomen), wedernemen, terugnemen de vesting werd hernomen; — hervatten, het woord weder opvatten en waartoe zou dat dienen ? hernam ze. HERNEMING, v.

Lees verder
2023-03-29
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Hernemen

zie Antwoorden.