Wat is de betekenis van Hermann?

2023-10-02
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

hermann

Zie Herman

2023-10-02
Verklarend woordenboek Wijnetiketten.

Douwe Brongers & Martijn Lutjenhuis (2011)

Hermann

(USA) Wijngebied in de staat Missouri, in het zuiden van de USA.

Direct toegang tot alle 10 resultaten over Hermann?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Hermann

Maria Mathilda Constantia (‘Maria’); geb. Soekamadjoe (Ned. Indië) 18 april 1880, overl. Den Haag 9 september 1952. Huwde 25 augustus 1909 te Arnhem met Dirk Valkema. Woonde en werkte in Batavia, Amsterdam na 1900, Den Haag tot 1907, Arnhem ca. 1907-1914, daarna in Den Haag. Leerlinge van de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs t...

2023-10-02
Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Pieter Scheen (1969)

Hermann

Hermann - zie Herrmann.

2023-10-02
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Hermann

m -> Herman (Du.).

2023-10-02
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Hermann

Herman; (ook) Arminius.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Hermann

('herman) (Georg) Duits romanschrijver, ° 1871 te Berlijn; toont zich in zijn romans o. a. Jettchen Gebert (1906), Das Biedermeier im Spiegel seiner Zeit (1931), November 18 (1930) een goed kenner van zijn geboortestad.

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Hermann

vorst der Cheruskers, zie Arminius.

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Hermann

Onder dezen naam vermelden wij: Hermann van Luxemburg, bijgenaamd Knoflook, omdat hij zijn verblijf hield in Eisleben, waar dit gewas in groote hoeveelheid verbouwd en genuttigd werd, was een zoon van graaf Giselbert en zag zich, gedurende het vertoef van Hendrik IV in Italië, door de Saksers en Zwaben, in 1081 te Bamberg vergaderd, tot tegenkoning...

2023-10-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Hermann

bij de Romeinen Arminius, geboren anno 16 v. Chr., zoon van Sigimer, een vorst der Cherusken, had in de gelederen der Romeinen gediend, en zich bijzonder toegelegd op hunne krijgskunst en staatkunde. In zijn vaderland teruggekeerd, werd hij een duchtig tegenstander van den nieuwen romeinschen stadhouder Quintilius Varus, die doortastende maatregele...