Wat is de betekenis van herhaling?

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

herhaling

herhaling - Zelfstandignaamwoord 1. het nogmaals plaatsvinden Er zat een hoop herhaling in de tekst. 2. een aflevering van een televisieprogramma of -serie die nogmaals wordt uitgezonden Woordherkomst Naamwoord van handeling van herhalen met het achtervoegsel -ing.

Lees verder
2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

herhaling

herhaling - zelfstandig naamwoord uitspraak: her-ha-ling 1. het opnieuw doen of laten zien ♢ we zagen het doelpunt in de herhaling 1. dat is niet voor herhaling vatbaar [niet geschikt om te herhale...

Lees verder
2017
2023-01-29
ZienderOgenKunst

Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst

Herhaling

Steeds weer dezelfde vormen, motieven of kleuren gebruiken in een kunstwerk.

2002
2023-01-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

herhaling

Herhaling in de muziek is wanneer een melodie, een ritme of een samenklank meerdere keren voorkomt; herhalen kan op twee manieren: op dezelfde toonhoogte of een iets hogere of lagere; de meest bekende vorm van herhalen is het refrein.

1994
2023-01-29
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Herhaling

Steeds hetzelfde woord gebruiken in een tekst. Maak gebruik van synoniemen.

1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

herhaling

v. (-en), 1. het nogmaals doen: de politie heeft maatregelen genomen om — van de ongeregeldheden te voorkomen; (spraakkunst) werkwoorden van -, die het telkens opnieuw verrichten of plaatshebben van een handeling betekenen, iteratieven, frequentatieven; bij —, meer dan eens: dit is u bij — gezegd; (recht) — van misdrijf, rec...

Lees verder
1952
2023-01-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Herhaling

s.; bij —, jimmerwei, al oan en (al) wei.

1950
2023-01-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Herhaling

v. (-en), 1. het nogmaals doen: de politie heeft maatregelen genomen om herhaling der ongeregeldheden te voorkomen; — (spraakk.) werkwoorden van herhaling, die het telkens opnieuw verrichten of plaatshebben van een handeling betekenen, iteratieven, frequentatieven; — bij herhaling, meer dan eens : dit is u bij he...

Lees verder
1937
2023-01-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

herhaling

v. -en; 1. het herhalen: in geval van herhaling; in herhalingen vervallen; als rechtst. herhaling van misdrijf, recidive; 2. dat, wat herhaald wordt; oefening om te herhalen: schrijf de herhaling tweemaal over.

Lees verder
1933
2023-01-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Herhaling

→ Recidive.

1930
2023-01-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

herhaling

v. (-en) 1. Eig. het herhalen : der voorgaande regelen ; in geval van ; in -en vervallen; bij iets doen. 2. Metn. dat wat herhaald wordt: zeg de (van de les) op.

Lees verder
1898
2023-01-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Herhaling

HERHALING, v. het nogmaals doen de politie heeft maatregelen genomen om herhaling der ongeregeldheden te voorkomen; (spraakk.) werkwoorden van herhaling, die het telkens opnieuw verrichten of plaatshebben eener handeling beteekenen iteratieven, frequentatieven; — bij herhaling, meer dan eens dit is u bij herhaling gezegd; — (recht.) mi...

Lees verder