Wat is de betekenis van herbergen?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

herbergen

herbergen - Werkwoord 1. (ov) huisvesten Door het noodweer was hij verplicht om de hele wandelgroep in zijn huis te herbergen. 2. (ov) tot verblijf dienen Die kom herbergt vier vissen, wat erg uitzonderlijk is. 3. (ov) bevatten ...

2024-02-21
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

herbergen

Een herberg is een logement, plaats waar men vreemdelingen huisvest (Van Dale, 1961).

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

herbergen

herbergen - regelmatig werkwoord uitspraak: her-ber-gen 1. het in zich hebben ♢ het museum herbergt vele kunststukken 2. onderdak geven ♢ wij kunnen wel een paar mensen herbergen Rege...

2024-02-21
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Herbergen

Herbergen zijn er in de 17de eeuw in soorten geweest. Er waren er waar het vrolijk toeging en waar muzikanten gasten trokken. Bij sommige was een kaatsbaan of een doolhof* aangelegd. Ook een kolfbaan* werd bij menige herberg aangetroffen, o.a. in de Plantage*, bij de zogenoemde Tuin van Van Solt en bij vele herbergen aan de Overtoom. Een bekende he...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Herbergen

In het verleden zijn er in de Zaanstreek zeer veel herbergen geweest. Niet alleen bij en rond de haven van Zaandam, maar in alle Zaandorpen waren ze van belang. Herbergen hadden zeker niet alle de functie van dranklokaal of kroeg, integendeel: ze dienden in veel gevallen als centrum van het gemeenschapsleven. De dorpelingen ontmoetten er elkaar en...

2024-02-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Herbergen

v., herbergje

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Herbergen

(herbergde, heeft geherbergd), 1. huisvesten, iem. huisvesting of nachtverblijf verlenen: ik kan zoveel mensen niet herbergen, in mijn huis opnemen ; (fig.) ijdele gedachten herbergen ; 2. tot verblijf dienen, opnemen: een zolder die twee konijnen en allerlei rommel herbergde; 3. (onoverg., veroud.) gehuisvest zijn of worden:...

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

herbergen

herbergde, heeft geherbergd; 1. huisvesting, nachtverblijf geven: verdoolden herbergen; 2. iem. tot verblijf dienen: Amsterdam herbergt een geleerde, die....

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

herbergen

(herbergde, heeft geherbergd) 1. huisvesting geven : een reiziger -. 2. tot verblijf dienen : Londen herbergt een filantroop die...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

herbergen

(herbergde, heeft geherbergd), huisvesten, huisvesting of (nacht)verblijf verlenen: ik kan zoveel mensen niet —, in mijn huis opnemen; (fig.) ijdele gedachten —.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Herbergen

HERBERGEN, (herbergde, heeft geherbergd), huisvesten, iem. huisvesting of nachtverblijf verleenen ik kan zooveel menschen niet herbergen, in mijn huis opnemen; (fig.) ijdele gedachten herbergen; — (veroud.) gehuisvest zijn of worden: deze weduwe, bij welke ik herberg. HERBERGING, v.