Wat is de betekenis van Herakles?

2017
2021-08-04
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Herakles

Herakles - (Lat.: Hercules) Zoon van Zeus en Alkmene, echtgenote van Amphitryon. Op grond hiervan werd hij hartstochtelijk gehaat door Hera, de vrouw van Zeus. Omdat Zeus beloofd had de heerschappij over Argos te geven aan de afstammeling van Perseus, die het eerst na deze belofte geboren zou worden, vertraagde Hera de geboorte van Herakles en besp...

Lees verder
2017
2021-08-04
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Herakles

Herakles (of Hercules) is de meest afgebeelde held uit de oudheid. Hij draagt meestal een knots en een leeuwenhuid over de brede schouders. Herakles was de zoon van Zeus en Alkmene. Zijn goddelijke afkomst bleek toen hij vóór zijn eerste levensjaar giftige slangen wurgde. Op zijn achttiende verrichtte de onstuimige Herakles zijn eerste heldendaad d...

Lees verder
2017
2021-08-04
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Herakles

Herakles (Lat. hercules) is de zoon van Zeus en Alkmene. Bij Amphitryon & Alkmene is beschreven hoe hij werd verwekt door Zeus, die daartoe de gestalte van Alkmenes echtgenoot Amphitryon had aangenomen, en hoe de jaloerse Hera ervoor zorgde dat een andere telg uit het geslacht van Perseus, Eurystheus, net even eerder werd geboren dan Herakles,...

Lees verder
2004
2021-08-04
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Herakles

Bij de Romeinen bekend als Hercules. Sterfelijke man die dankzij het goed uitvoeren van twaalf hem opgelegde werken werd verheven tot status van godheid. Hij wordt afgebeeld als een gespierde man met een leeuwenvel als mantel en een knuppel in zijn hand, als personificatie van kracht en moed, en als allegorie van het goede dat het kwade overwint.

1973
2021-08-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Herakles

(Lat.: Hercules), in het oude Griekenland vereerde heros, vermaard om zijn kracht, moed en volharding. Herakles is in de Griekse mythologie zoon van Zeus en Alkmene. Zeus voorspelling, dat op de dag van Alkmenes bevalling een kind zou worden geboren met heerschappij over de mensen en Zeus zonen, deed de afgunstige Hera deze bevalling vertragen, en...

Lees verder
1962
2021-08-04
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Herakles

(Hercules). Gr. halfgod, wiens heldendaden o.a. worden weergegeven op de metopen* v.d. Zeus-tempel in Olympia*. Sinds Lysippos komen afzonderlijke H.-beelden voor, waarvan vele in Rom. kopieën bewaard zijn.

Lees verder
1950
2021-08-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Herakles

zie HERCULES.