Wat is de betekenis van Hephaistos?

2017
2021-08-04
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Hephaistos

Hephaistos - (Lat.: Vulcanus) God van het vuur, de smeden en de metaalbewerkers, zoon van Zeus en Hera. Dat hij kreupel was en hinkte, wordt door een paar mythen verklaard ingevolge een hooglopende twist tussen zijn ouders op de Olympos. Volgens Homeros’ Ilias (einde van het Ie boek) wierp Zeus hem van de Olympos op het eiland Lemnos...

Lees verder
2017
2021-08-04
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Hephaistos

Volgens de Griekse mythologie was Hephaistos een zoon van Zeus en Hera. De Romeinen noemden hem Vulcanus. Omdat hij kreupel ter wereld kwam, gooide zijn moeder hem van de Olympus. Ook Zeus wierp hem eens naar beneden. Hephaistos landde toen op het Griekse eiland Lemnos, waar een belangrijke cultus rond hem ontstond. De goden bespotten Hephaistos' m...

Lees verder
2017
2021-08-04
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Hephaistos

Hephaistos (Lat. vulcanus of Mulciber). Alleen Hesiodos meldt dat Hera, toen Zeus het leven schonk aan Athena, die uit zijn hoofd verrees, als ‘tegenzet’ zonder tussenkomst van Zeus of een andere man het leven schonk aan Hephaistos. Bij Homeros en latere auteurs is hij zoon van Zeus en Hera en splijt hij met een dubbele bijl de schedel van Zeus ope...

Lees verder
2004
2021-08-04
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Hephaistos

Griekse god van het vuur en de smeedkunst, door de Romeinen Vulcanus genoemd. Attributen: hamer en aambeeld, al dan niet in combinatie met een open vuur.

Gerelateerde zoekopdrachten