Wat is de betekenis van Henricus Oort?

1949
2021-07-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Henricus Oort

(1836-1927), Ned. Prot. theoloog, een van de leiders der moderne richting, hoogleraar voor Hebr. taal en archeologie te Leiden. Voltooide de Leidse vertaling, waarvan hij het Nieuwe Testament alleen bewerkte. Schreef o.m. De laatste eeuwen van Israéls volksbestaan.

Lees verder
1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Henricus Oort

Ned. bijbelgeleerde. * 27 Dec. 1836 te Eemnes-Buiten, † 12 Dec. 1927 te Leiden. Hij behoorde tot de Leidsche school en neigde tot het rationalisme. In 1875 werd hij hoogleeraar te Leiden; hij werkte mede aan de Leidsche Vertaling. Werken: o.a. Jeremia in de lijst van zijn tijd (1866); Evangelie en Talmud, uit het oogpunt der zedelijkheid ver...

Lees verder
1926
2021-07-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Henricus Oort

Geboren in 1836 te Eemnes, overleden 12 December 1927 te Leiden, werd 16 December 1860 predikant in de Nederlandsch Hervormde gemeente te Santpoort, 1 December 1867 te Harlingen, totdat hij dit ambt in 1873 verwisselde met dat van hoogleeraar in de Oostersche talen en wijsbegeerte aan het Athenaüm te Amsterdam. In 1875 werd hij hoogleeraar voo...

Lees verder