Wat is de betekenis van Helpen?

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

helpen

1) (1967) (euf.) (van dieren) castreren, steriliseren: is de poes al geholpen? In het Engels gebruikt men hiervoor het eufemisme ‘to alter’. (van mensen) a) (door een operatie) van geslacht veranderd worden, omgebouwd worden. b) iemands leven (helpen) beëindigen (bij actieve* euthanasie). • We vinden het reusachtig, dat je je...

2024-06-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

helpen

helpen - Werkwoord 1. (ov) iemand bijstaan Wordt u al geholpen? Woordherkomst afkomstig van: Middelnederlands: helpen Oudernederlands: helpan Germaans: *helpanan

2024-06-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

helpen

helpen - onregelmatig werkwoord uitspraak: hel-pen 1. iemand van dienst zijn ♢ zij helpt mijn moeder in de huishouding 1. help!! [als je hulp nodig hebt] 2. help m...

2024-06-13
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

helpen

(1) (Van dieren) Castreren, steriliseren: is de poes al geholpen? Van een even extreme vaagheid getuigen de Engelse eufemismen ‘to alter’ (letterlijk: doen veranderen), ‘to fix’ en ‘to doctor’. Stel bijvoorbeeld dat u een jong katje koopt, waarvan men zegt dat het ingeënt is. Dan is de inenting nog niet compleet; na de eerste inenting moet altijd n...

2024-06-13
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

helpen

In het Middelnederlands komt reeds voor helpe of hulpe (mi) (God). Bredero kent help God! als uitroep van verbazing, schrik, beklag enz. Als uitroep van verbazing, ontzetting enz. kennen wij voorts God zal me helpen! Deze laatste uitroep stamt natuurlijk uit de formule zo (waarlijk) helpe (mij, hem, u) God!, die g...

2024-06-13
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Helpen

v., helpe, h o I p, h o l p e n; bystean; (een handje), hantlang(j)e; — bij, met, helpe ta; — tegen, helpe foar; iem. aan iets —, immen eat bisoargje, biskikke; zichzelf —, jin rêdde; geholpen worden, ret wurde; geholpen zijn met, ynslein w&e...

2024-06-13
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Helpen

(hielp, heeft geholpen), 1. tegemoetkoming, ondersteuning of uitkomst verschaffen in lichamelijke of zedelijke nood, bestaan: tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen ; met raad en daad helpen ; broeders moeten elkaar helpen;God zal me helpen! uitroep van verbazing, ontzetting enz.; — zo waarlijk helpe mi...