Synoniemen van helleveeg

2020-02-25

helleveeg

helleveeg - Zelfstandignaamwoord 1. (persoon) een verschrikkelijk vervelende vrouw In de kunst mag in principe alles. Dat is goed. De vraag is wel of alles ook altijd móét. In De Helleveeg van A.F.Th. van der Heijden (1951) uit 2013 laat de auteur de moeder van Peter Koelewijn (1940) schijnbaar figureren in de tijd dat Kom Van Dat Dak Af een grote hit was, begin jaren zestig. In het boek wordt ze neergezet als een vrouw die toestond dat er...

2020-02-25

Helleveeg

HELLEVEEG, v. (...vegen), duivelin, boosaardig, kwaadaardig wijf; ...VORST, m. de duivel, Satan; ...WACHT, m. (dicht.) de wachter der hel, de helhond; ...WAGEN, m. (Zuidn.) het sterrenbeeld de Groote Beer; ...WICHT, o. (-en), booswicht, verdoemde, monster uit de hel.

2020-02-25

helleveeg

helleveeg - v., booze vrouw, Xanthippe.

2020-02-25

helleveeg

kwaadaardige vrouw; feeks; virago. Oorspronkelijk: hel-veghe. Een samenstelling van het Middelnederlandse woord helle en vegen (vijandig behandelen). Sedert ca. 1567.Abraham Alewijn, De Puiterveense helleveeg, 1720. Een der slechts befaamde kitten dier steeg had tot bazinne eene oude helleveeg, wier lichamelijke afzichtelijkheid hare zedelijke bedorvenheid evenaarde. (Dominicus Sleeckx, In ’t schipperskwartier, 1861)