Wat is de betekenis van helium?

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

helium

helium - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (element) een chemisch element en een inert edelgas, met symbool He en atoomnummer 2 Van helium krijg je een hoge stem. Woordherkomst Afgeleid van het Griekse ἥλιος (zon) met het achtervoegsel -ium Synoniemen E939

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

helium

helium - zelfstandig naamwoord uitspraak: he-li-um 1. onbrandbaar gas dat gebruikt wordt in luchtballonnen ♢ de ballon wordt gevuld met helium en stijgt daardoor op Zelfstandig naamwoord: he-li-um het helium

2024-02-25
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer (1997)

Helium

(He, 2) Element behorende tot de groep van edelgassen. Door de Franse astronoom Jules Janssen (1824-1907) en de Engelse natuur- en sterrenkundige Sir Norman Lockyer (1836-1920) werd dit element in 1868 ontdekt. Het is het enige element waarvan het bestaan buiten de aarde ontdekt werd, nl. in de zonneatmosfeer, vandaar dat men het noemde naar Helios...

2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Helium

[v. Gr. hèlios = zon] bep. chem. element, edelgas, symbool He, ranggetal 2.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Helium

scheikundig element, He; edelgas

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

helium

songas.

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Helium

o., moeilijk vloeibaar te maken zeer ijl gas, komt in de dampkring voor.

2024-02-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Helium

symbool He, atoomgewicht 4,00, is het element met rangnummer 2 in het periodiek systeem. Het behoort tot de edelgassen. Het wordt o.a. gebruikt in plaats van waterstof als gasvulling van luchtschepen, daar het onbrandbaar is. Het speelt ook een rol in de moderne kernphysica.

2024-02-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Helium

He., een z.g. edel gas, meer van theoretische dan van practische betekenis.

2024-02-25
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Hélium

helium.

2024-02-25
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

helium

helium.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Helium

o., (scheik.) chem. element uit de groep der edele gassen, komt in uraan- en thoriumhoudende stoffen voor, zonnegas.

2024-02-25
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Helium

(He, 2). (Gr. hêlios = zon). Bij het waarnemen van de zoneclips van 18 Aug. 1868 werd door verschillende astronomen in het spectrum van de protuberansen van de zon een gele lijn geobserveerd, die zij niet konden identificeren. In de daarop volgende dagen werden deze waarnemingen nog herhaald door den Fransen astronoom Janssen (1824-1907). Op...

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Helium

edelgas waarvan men aan de hand van spectrografische waarnemingen aanvankelijk dacht dat het uitsluitend op de zon voorkwam. Het wordt toegepast in gasontladingsbuizen, in gasthermometers, voor het vullen van ballons en voor het verkrijgen van zeer lage temperaturen. Vloeibaar helium heeft het buitengewoon lage soortelijk gewicht van 0,14.

2024-02-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

helium

(Lat.) o. zeer ijl gas, bestanddeel van de lucht (0.0001 %), is van alle gassen het moeilijkst vloeibaar te maken; vulling voor ballons van luchtschepen.

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HELIUM

symbool He, atoomnr 2, atoomgewicht 4,003, werd het eerst ontdekt in de zonneatmosfeer, door de waarneming van een onbekende spectraallijn in het geel in 1868 door Janssen, waarna Lockyer en Frankland de naam (Gr. helios = zon) voorstelden. In 1895 isoleerde Ramsay het uit de gassen, die vrijkwamen bij de verhitting van een uraniummineraal....

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

helium

o. (Gr.-Lat.) zonnegas, zeer ijl gas, o. a. veel voorkomende in de lichtomhulsels om de zon, zeer moeielijk vloeibaar te maken en daarom gebruikt als thermometervulling bij het meten van lage temperaturen.

2024-02-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

helium

(Lat.), o. zeer ijl gas.

2024-02-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Helium

chem. element, symbool He, s.g. 0,1784, atoomgew. 4, edelgas, ontdekt Î865, vloeibaar gemaakt 1909, vaste vorm 1926. Komt voor i/d lucht, in gasbronnen in Amerika en in sommige mineralen. Wordt gebruikt als vulling v. lampen en v. luchtschepen. Onbrandbaar.

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Helium

(→ Edelgassen). In 1868 werd in het zonnespectrum een gele lijn waargenomen, welke aan geen enkel op aarde bekend element kon worden toegeschreven. Dit onbekende element werd toen naar de zon (Gr. helios) genoemd. In 1894 werd het in bepaalde radio-actieve gesteenten gevonden, het volgende jaar ook in lucht. Vervolgens bleek, dat de a-stralen...