Wat is de betekenis van Helder — schoon — zindelijk?

1898
2021-06-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Helder — schoon — zindelijk

Wat goed gereinigd of gewasschen is. Helder ziet meer op de lichtere kleur, die iets heeft nadat het vuil er uit verwijderd is. Schoon op de reinheid en het frissche uiterlijk, zindelijk op de afwezigheid van vuil, en wat men erbij veronderstelt: afkeerigheid van onreinheid. De kleeren van die arme vrouw zijn altijd even helder. Doe een schoone boe...

Lees verder