Wat is de betekenis van Hel?

2020
2021-01-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

hel

(19e eeuw) (zeem.) ruimte in het voorschip; bergplaats voor kolen. • (G.P.J. Mossel: Handleiding tot de kennis van het Schip. 1859) • 't Boozeg t. De bergplaats voor kolen, ook „hel" genaamd (niet gebruikelijk voor de hel in den gangbaren zin). (G.S. Overdiep: De volkstaal van Katwijk aan Zee. 1940)

Lees verder
2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hel

hel - Zelfstandignaamwoord 1. een plek waar de ziel van daartoe veroordeelde overledenen naar toe zou gaan hel - Bijvoeglijk naamwoord 1. doordringend en helder van toon (van geluiden) 2. intensief licht uitstralend (van kleuren etc.) hel - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van hel...

Lees verder
2018
2021-01-20
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Hel

De hel in het onderaardse waar mensen straf van Hogere Machten ondergaan. Een hel op aarde is langdurig existentieel lijden. De hel is een metafoor voor Hogere Machten die zondaren na hun overlijden alsnog hun verdiende loon geven. Zo’n gedachte is noodzakelijk omdat behalve de staat ook God verantwoordelijk is voor een rechtvaardige bestraff...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hel

hel - zelfstandig naamwoord 1. plaats waar de duivel woont ♢ als je zondigt, dan ga je naar de hel 1. je hebt een kop alsof je de hel hebt aangeblazen (TB) [een vuurrood hoofd] ...

Lees verder
2017
2021-01-20
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Hel

​Hel de ruimte in het voorschip.

2017
2021-01-20
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Hel

Ruimte onder de steenkuip in een standerdmolen.

2004
2021-01-20
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Hel

Hel is de vertaling van Gehenna, dal van Hinnom. In dit onvruchtbare dal ten zuidoosten van Jeruzalem werden in de tijd van de koningen kinderoffers gebracht (Jeremia 7: 31-33). Later werden er de doden begraven. In de joodse traditie werd het de plek waar afvallige joden na hun dood gestraft zouden worden. In de christelijke traditie is het veelal...

Lees verder
2000
2021-01-20
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Hel

Hel, onderwereld; plaats waar duisternis, hitte en lawaai heersen, waar de duivels verblijven en waar de zondige en ongelovige mensen na hun dood hun straf ondergaan; (fig.) plaats of toestand van afgrijselijke ellende. Vaak genoemd in tegenstelling tot hemel (zie ook dat artikel). Hels, horend bij, zoals in de hel; (fig.) zeer kwaad; verschrikkeli...

Lees verder
1998
2021-01-20
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Hel

1. de- van Deurne,het voetbalstadion te Deurne, wanneer daar een wedstrijd België-Nederland wordt gespeeld. Cliché uit de voetbalwereld. Paul maakte een beweging met zijn hand. ‘Hel van Deurne, hè.’ (J-J- Voskuil: Bij nader inzien, 1963,4de druk 1991) ... op weg naar Antwerpen om in de z.g. ‘Hel van Deurne’ ons eigen Hup Holland Hup met iets van 9...

Lees verder
1997
2021-01-20
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

hel

Het oord waar de duivel met zijn trawanten woont en de verdoemden de eeuwige straffen ondergaan, wordt in het Nieuwe Testament omschreven als ‘het eeuwige vuur, de buitenste duisternis’ enz. Dit verblijf, waarvan men zich vooral in de Middeleeuwen zeer uitgewerkte voorstellingen maakte, wordt gedacht als een hol, een krocht, een poel, e...

Lees verder
1992
2021-01-20
Symbolen

Hans Biedermann

hel

de traditionele tegenhanger van de hemel, is voortgekomen uit het beeld van een donkere onderwereld (zie grot), maar werd verrijkt met het theologisch onderbouwde beeld van een plaats waar gestorven zondaars met eindeloze kwellingen worden gestraft. Zoals de hemel dc woonplaats en residentie is van de góden of van God, zo is de hel het rijk...

Lees verder
1990
2021-01-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

hel

hel - De plaats of toestand van een extreem of eeuwig lijden, meestal opgelegd als straf aan zondaars of ongelovigen.

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

hel

v./m., 1. de onderwereld, het dodenof schimmenrijk; 2. (christelijke opvatting) de verblijfplaats van de verdoemden, vooral als plaats van verschrikking, waar de zondaar voor zijn boosheid wordt gestraft, het tegenovergestelde van hemel (e): zondaars komen in de —; (spr.) de weg naar de — is geplaveid met goede voornemens, al neemt men...

Lees verder
1958
2021-01-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

HEL

zie Hal.

1955
2021-01-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

HEL

is in het geloofsbewustzijn van de Christen de strafplaats van duivels en verdoemden. Tastten de kinderen van het Oude Verbond min of meer in het duister over het lot der afgestorvenen en plaatsten zij heiligen en zondaars in één en hetzelfde verblijf: de onderwereld of het dodenrijk, al naar gelang men het N.T. nadert maakt men meer...

Lees verder
1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hel

vooral naar R.K. opvatting de plaats, waar engelen en mensen, die een grote, niet-kwijtgescholden, schuld op zich geladen hebben, voor eeuwig boeten.

1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Hel

Hel - zie BERGBOEZEM.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hel

Het begrip hel heeft 2 verschillende betekenissen: 1. hel - HEL v. de onderwereld: als ’t regent en de zon schijnt, is ’t kermis in de hel; het is er zoo donker als de hel; — (inz.) de onderaardsche verblijfplaats der verdoemden, vooral als plaats der verschrikking, waar de zondaar voor zijne boosheid wordt gestraft (in tegenst....

Lees verder
1870
2021-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hel

Hel (De), afkomstig van Hela, volgens de Noordsche godenleer de gebiedster in het onderaardsche rijk der schimmen, noemt men dat gedeelte der onderwereld, waar de booze menschen, volgens de meening der Oudheid, na hun dood aanlanden, om de straf voor hunne euveldaden te ondergaan. Van dat verblijf vindt men bij verschillende volkeren eene verschill...

Lees verder