Wat is de betekenis van Hekelen?

2024-02-28
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

hekelen

Hekelen is het openlijk bekritiseren, afkeuren, bespotten of belachelijk maken van iets of iemand. Het is een manier om scherpe kritiek te uiten en impliceert vaak afkeuring of minachting.

2024-02-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

hekelen

hekelen - Werkwoord 1. (ov) fel bekritiseren, openlijk beschuldigen of veroordelen De mensenrechtenorganisaties hekelen de wijze waarop het regime omgaat met de demonstranten. 2. (ov) (landbouw) vlasvezels van de laatste aanhangsels ontdoen Woordherkomst Afgeleid van hekel. Ver...

2024-02-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Hekelen

1. een vlasvezel met een kamvormig instrument, de hekel, van de buitenste houtdelen bevrijden; 2. ook figuurlijk gebruikt: over de hekel halen, hekelen, d.w.z. afkeurend spreken of kwaadspreken.

2024-02-28
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Hekelen

is een voorbewerking voor het spinnen van vlaslint. De bewerking bestaat hieruit, dat het vlaslint over een hekel wordt gehaald, waardoor de vezelbundels zo fijn mogelijk verdeeld worden en goed evenwijdig komen te liggen. Door de kammende werking worden alle korte vezels en zwakke vezelbundels, die zich in het vlaslint bevinden, er uit verwijderd....

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Hekelen

v.; (vlasbewerking), hikkelje; iem. —, immen oer de hikkel helje, it hier útkjimme, boarstelje, rosse, stikelje, hoffenje, op immen om raspje.

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Hekelen

(hekelde, heeft gehekeld), 1. (vlas of hennep, haar enz.) over de hekel halen : hennep hekelen; 2. (fig.) doorhalen, gispen, over de hekel halen : hij hekelde de gebreken van zijn tijd.

2024-02-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

hekelen

hekelde, heeft gehekeld; 1. laatste vlasbewerking: (gezwingeld) vlas of hennep over de hekel halen: men hekelt het vlas om de draden of vezels van elkaar los te maken; 2. fig. berispen, doorhalen, over de hekel halen: fig. iems. gedrag hekelen; toestanden hekelen.

2024-02-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Hekelen

gebraakt vlas v/d onzuiverheden reinigen d/h o/d hekel te halen, een soort opstaanden metalen kam.

2024-02-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

hekelen

('he:kələn) (hekelde, heeft gehekeld) 1. over de hekel halen : vlas -. 2. berispen, gispen : de gebreken van zijn tijd -.

2024-02-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hekelen

Hekelen - uitkammen der houtdeeltjes uit vooraf gerote en gebraakte bastvezelstoffen als vlas en hennep, hetzij uit de hand met bundels, die geslagen worden over een met rechtop staande naalden bezetten balk en daarna uitgetrokken, hetzij machinaal tusschen parallel bewegende doeken zonder eind, waarop houten latten met naalden.

2024-02-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

hekelen

(hekelde, heeft gehekeld) (overg.), 1.(vlas of hennep, haar enz.) over de hekel halen; (vlasspinnerij) het loskammen en evenwijdig leggen van de na het zwingelen nog aan elkaar plakkende vezels (e); 2. (fig.) doorhalen, gispen: hij hekelde de gebreken van zijn tijd. (e) Het hekelen (afb.) is een bewerking van vlas-, hennepof andere bastvezels, alv...

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Hekelen

HEKELEN, (hekelde, heeft gehekeld), (vlas of hennep, haar enz.) over den hekel halen hennep hekelen; — (fig.) doorhalen, gispen, over den hekel halen hij hekelde de gebreken van zijn tijd.

2024-02-28
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Hekelen

Hekelen noemt men eene bewerking van het pas gebraakte vlas, dat daarbij over eene plank gehaald wordt, waarop zich een aantal ijzeren, digt naast elkander geplaatste pinnen bevinden. Hierdoor wordt het vlas van alle onreinheden alsmede van de hede gezuiverd en geschikt gemaakt om te spinnen Men kan hieruit afleiden, welke beteekenis men moet toeke...

2024-02-28
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

hekelen

Carminare, peetere linum, obliquo lanam deducere ferro, q.d. haeckelen. i hamo trahere. ger. Haechlen.