Wat is de betekenis van Heitje?

2020
2021-06-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

heitje

(1860) (Barg., vero.) kwartje. Afgeleid van Hebreeuws hé, de vijfde letter van het alfabet, als getalwaarde ‘5’. Vooral nog bekend in de uitdrukking 'een heitje voor een karweitje' (padvindersleus: voor een kwartje kwamen padvinders een werkje verrichten). 'Op een heitje beginnen' betekent: met weinig of niets beginnen. Een 'heit...

Lees verder
2019
2021-06-13
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

heitje

kwartje Omstreeks 1860 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, opgesteld door M. Verwoert, indertijd directeur van een gevangenis te Utrecht. Het komt hierin voor als heitje voor ‘kwart gulden’. Vervolgens aangetroffen in De Boeventaal van Köster Henke uit 1906. Naast heitje voor ‘vijf stuivers, kwartje’, vermel...

Lees verder
2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

heitje

heitje - Zelfstandignaamwoord 1. (Jiddisch-Hebreeuws) vijf stuivers, kwartje heitje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord hei Woordherkomst Herkomst: Bargoens Verwante begrippen hee

Lees verder
2014
2021-06-13
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

heitje

(< hei, 5de letter van het Jidd. alfabet met de getalswaarde 5 (5 stuivers)), kwartje: ‘Kreeg u dikwijls iets van deze verdachte?’ ‘Twee keer een kwartje en een keer een dubbeltje,’ verklaarde de getuige zwierig. ‘Meer niet?’ vroeg de president. ‘Twee heitjes en een beissie maar,’ zei de-manmet-de-...

Lees verder
1998
2021-06-13
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Heitje

Bargoens voor ‘kwartje’. Afgeleid van Hebreeuws hé,de vijfde letter van het alfabet, als getalwaarde ‘5’. Al bij Koster Henke, die als verklaring geeft: ‘5 stuivers (kwartje)’. Een vroeg voorbeeld vinden we nog bij Willem van Iependaal {Polletje Piekhaar,1935): ‘Ze krege ieder meer dan drie heitjes op d’r pramus te dele!!’ En bij Jan Mens (Mensen z...

Lees verder
1994
2021-06-13
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Heitje

ook: heiterik [v. Hebr. he = 5e letter van het alfabet, getalwaarde 5; Barg. heit] [i](oorspr. Barg.)[/i] kwartje (vijfstuiverstuk).

Lees verder
1993
2021-06-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Heitje

kwartje (Barg.)

1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

heitje

[zie Hebr. hê, vijf, te weten vijf stuiver], (Jiddisch-bargoens) kwartje; een voor een karweitje, leus tijdens voorjaarsactie van padvinders en verkenners.

1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Heitje

o. (-s), kwartje.

1949
2021-06-13
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

Heitje

5 stuivers (kwartje). Ik zet er een heitje.

1948
2021-06-13
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

heitje

(van Hebr. heit, vijf) o. 5 stuiver, kwartje.

1937
2021-06-13
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Heitje

In de dieventaal een kwartje. Een Hebreeuwsch woord, dat vijf beteekent (vijf stuivers). Nog voor kort sprak men van een gouden hei, een vijfguldenstuk.

Lees verder
1919
2021-06-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Heitje

in de zg. dieventaal en de volkstaal = kwartje, of vijfstuiverstuk; het is het hebr. woord hei, de naam voor onze letter h en als cijfer = 5 (nml. de 5e letter van het a b c). ’t Is dus hetzelfde als ons vijfje. Gouden hei in ’t Joodsch = vijf guldenstuk. Een goud vijfje is bij ons evenzeer als gouds tientje nog in gebruik.

Lees verder