Wat is de betekenis van Heinde en ver?

1919
2021-06-18
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Heinde en ver

dichtbij en veraf; heinde, mnl. gheheinde, ghehende, uit het bijw. gahandi voor: bij de hand, nabij. De e is door umlaut ontstaan uit de a (vóór i), en de ei uit e voor n + medeklinker, als in deinzen, einde, peinzen, veister (uit veinster) in ’t vla.