Wat is de betekenis van Heilige Familie?

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Heilige Familie

(ook: Heilig Huisgezin), in de Rooms-Katholieke Kerk benaming voor het gezin van Jezus, Maria en Jozef, dat vooral sinds de 19e eeuw als voorbeeld werd gesteld van het christelijk huisgezin. Tot dit doel stichtte de Ned. officier H. Belletable in 1844 de aartsbroederschap van de Heilige Familie. Feestdag: de zondag na Driekoningen. ICONOGRAFIE. Vo...

Lees verder
1955
2021-04-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

HEILIGE FAMILIE

zie Familie.

1949
2021-04-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Heilige Familie

het Heilig Huisgezin, bestaande uit Jezus, Maria en Jozef; feest daarvan op Zondag onder het octaaf van Driekoningen.

1926
2021-04-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Heilige Familie

De familie waarvan Jezus naar zijn menschelijke natuur deel uitmaakte, dus: Maria, Jozef en het kindeke Jezus. Er is in de Roomsch-Catholieke kerk een broederschap onder dien naam, die samenkomsten houdt, om leiding te geven aan gehuwden.

1870
2021-04-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Heilige Familie

Heilige Familie (De) noemt men in de kunst eene voorstelling van Christus als kind met zijne bloedverwanten. Aanvankelijk bepaalde men zich in de middeneeuwen tot de Madonna en het Kind; doch allengs werden ook Jozef, Elizabeth, de heilige Anna (de moeder van Maria) en Johannes de Dooper er bijgevoegd. Een grooten omvang gaven vooral de oud-Duitsch...

Lees verder