Wat is de betekenis van Heilige alliantie?

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Heilige Alliantie

verbond op 26.9.1815 te Parijs gesloten tussen de vorsten van Rusland, Pruisen en Oostenrijk, op aandringen van tsaar Alexander i. Mettertijd traden vele staten (niet Turkije, Engeland en de Kerkelijke Staat) toe tot de alliantie. De Heilige Alliantie ging uit van het heilige beginsel van legitimiteit en christelijke staatkunde. De betreffende mona...

Lees verder
1949
2021-04-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Heilige Alliantie

bondgenootschap van Sept. r8i5 tussen Alexander I van Rusland, Fred. Willem III van Pruisen en Frans I van Oostenrijk, waartoe resp. alle souvereinen van Europa toetraden, behalve de Turkse sultan, de paus en de primaat-regent van Engeland, waarbij zij beloofden elkaar als broeders te zullen beschouwen en de Christenheid als één natie...

Lees verder
1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Heilige alliantie

Heilige alliantie - Naam, waaronder het verbond bekend staat, dat op 26 Sept. 1815 te Parijs geteekend werd tusschen Rusland, Pruisen en Oostenrijk en waarbij zich bijkans alle staten van Europa aansloten. De H.A. had tot doel de macht der vorsten te handhaven, zoowel als den eerbied voor den godsdienst; zij ontleent haar naam vooral aan de vrome g...

Lees verder
1916
2021-04-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Heilige alliantie

Heilige alliantie - (Saint-Alliance), naam van de acte, die op initiatief van Czaar Alexander I van Rusland, daartoe waarschijnlijk geïnspireerd door baronesse von Kriidener, uitgevaardigd werd door den czaar, den keizer van Oostenrijk en den koning van Pruisen (26 Sept. 1815). Hierin verklaarden deze drie vorsten, dat zij zich bij ’t besturen van...

Lees verder