Wat is de betekenis van Heft?

2019
2022-12-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

heft

heft - Zelfstandignaamwoord 1. het handvat van een mes heft - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van heffen ♢ Jij heft 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van heffen ♢ Hij heft 3. verouderde gebiedende wijs meervoud...

Lees verder
2018
2022-12-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

heft

heft - zelfstandig naamwoord 1. het deel van het mes dat je vasthoudt ♢ deze oude messen hebben een heft van ivoor 1. het heft uit handen geven [je gezag aan iemand anders afstaan] Zelfstandig naa...

Lees verder
1998
2022-12-09
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Heft

het - in handen nemen schertsend voor ‘onaneren’. Woordspeling met de bekende uitdr. Heft‘handvat van een mes’ is hier een metafoor voor het mannelijk lid.

Lees verder
1990
2022-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

heft

heft - Handvaten van snijgereedschappen.

1980
2022-12-09
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

heft

zie hachelijk

1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

heft

v./m., kaasgebrek, veroorzaakt door gasvormende bacteriën, waardoor de kaas gaat rijzen.

1954
2022-12-09
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Heft

is een kaasgebrek, dat ontstaat door overmatige en ongewenste gasvorming (holten) in de kaas. Men gebruikt deze aanduiding in het bijzonder als de gasontwikkeling in een zeer vroeg stadium van de bereiding, b.v. reeds tijdens het persen of het zouten of kort daarna optreedt. H. wordt veroorzaakt door bacteriën van de Coli-Aërogenes-groep....

Lees verder
1952
2022-12-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Heft

s.n., heft (it).

1951
2022-12-09
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Heft

schrift, cahier; brochure, nummer, aflevering; hecht, steel; gevest; das Heft in Handen haben, het heft in handen houden; ein verrücktes Heft, een dwaze, gekke kerel.

1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Heft

v., kaasgebrek, veroorzaakt door gasvormende bacteriën, waardoor de kaas gaat rijzen.

1937
2022-12-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

heft

o. -en (hecht I): het heft van een mes; zegsw. het heft in handen houden, hebben, de macht.

1930
2022-12-09
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

heft

o, (-en) = hecht (l l 1).

1916
2022-12-09
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Heft

Heft - kaasgebrek, veroorzaakt door gas vormende bacteriën, welke in de pas bereide kaas aanwezige melksuiker omzetten onder vorming van waterstof- en koolzuurgas, waardoor de kaas gaat rijzen. Daarbij vormen zich in de kaasmassa onregelmatige openingen.

1898
2022-12-09
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Heft

HEFT, o. (-en), zie HECHT.