Wat is de betekenis van Heer van het dodenrijk?

2024-05-28
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Heer van het dodenrijk

Een merkwaardige handeling vond tot in de jaren 1960 plaats in het Friese dorp Hallurn. Als de kist in de groeve was neergelaten, werd direct op het nog geopende graf het zogenaamde dodenhuisje geplaatst. Na plaatsing trad de kosterf doodgraver naar voren, ging naast het huisje staan met het gezicht naar de familie en legde een hand op de nok van h...