Wat is de betekenis van headline?

2020
2022-12-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

headline

Het begrip headline heeft 2 verschillende betekenissen: 1) krantenkop. kop in een krant, een blad of op een nieuwssite. 2) hoofdpunt in het nieuws. hoofdpunt in het nieuws op de televisie of de radio. Meestal in het meervoud.

Lees verder
2017
2022-12-06
Journalisten en zetters

Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Headline

Headline - (Eng.) vetgedrukte kop boven een krantebericht, hoofdregel. Meestal naast de openingsfoto, waarbij de opmaker in zijn lay-out een verbintenis kan leggen tussen headline en foto. In zo weinig mogelijk woorden tracht de redacteur de essentie van een artikel samen te vatten. Dit geldt althans voor de opinietijdschriften en de vakbladen. In...

Lees verder
1994
2022-12-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Headline

[Eng. = lett.: hoofdlijn] vetgedrukte kop boven bericht in krant over een of meer kolommen.

1993
2022-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Headline

opschrift boven krante-artikelen

1990
2022-12-06
BDI

BDI terminologie

headline

met grote vette letters gedrukt opschrift boven meer dan een kolom in een dagblad of tijdschrift. - grote kop(regel).

Lees verder
1989
2022-12-06
Journalistiek

Journalistiek begrippenlijst

Headline

hoofdkop.

1987
2022-12-06
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Headline

Zie kopregel.

1950
2022-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Headline

(Eng.), v. (-s), met grote, vette letters gedrukt opschrift boven meer dan één kolom in een dagblad, kopregel.

1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Headline

(Eng.), opschrift boven bericht of artikel, waaraan als eis wordt gesteld, dat het kort, pakkend en opvallend is en de kern van bericht of artikel weergeeft.

1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Headline

Headline - (Eng.), kopregel of opschrift van een advertentie of krantenartikel en een der voornaamste «c* blikvangers. Als zoodanig behoort de h. kort te zijn en opvallend (door lettertype), en in logische betrekking te staan tot de illustratie of den eigenlijken tekst van annonce of artikel.