Wat is de betekenis van Hazenwind?

1933
2021-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Hazenwind

windhond, gebruikt v/d lange jacht, zeer snelle looper, hoog en slank, met langen, spitsen kop. Tot de bekendste soorten behooren de Russ. h. (Barsoi), Ital. h. (dwergvorm), Eng. h. (Greyhound), Wolfs- of schotsche hond (Deerhound), ruigharig.

1933
2021-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Hazenwind

Hazenwind - → Hond.

1919
2021-06-25
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Hazenwind

mnl. hasen-, hase-, haesivint, windhond, hond, geschikt om ermede op hazen te jagen. Wind = hond, lat. canis, grie. kuoon, gen. kunos; verg. Wanneer en hoeneer.hgd. wis en nl. hoe, welke en hoe(l)ke; de oorspr. hw verloor de h, of de w werd gevocaliseerd, en de h bleef. Windhond is dus tautologie. Hazenwindhond is samenstelling van dit windhond en...

Lees verder
1898
2021-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hazenwind

HAZENWIND, ook HAZENWINDHOND, m. (-en), hond van bijzonder ras, inz. geschikt om op hazen te jagen.