Wat is de betekenis van Havensteden en overige plaatsen met Nicolaaskerken of bijzonderheden?

2009
2021-02-25
Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Havensteden en overige plaatsen met Nicolaaskerken of bijzonderheden

Omdat Sint-Nicolaas oorspronkelijk beschermheilige van de zeelieden en van de handel was (→ Legende), bouwde men in bijna alle havensteden van Europa kerken gewijd aan Sint-Nicolaas. Zo ook in veel havensteden in de vroegere Nederlanden (nu Nederland en België), vooral die rondom de voormalige Zuiderzee, aan rivieren of aan andere knooppu...

Lees verder