Wat is de betekenis van HASAN-HOESEINFEEST?

2024-07-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HASAN-HOESEINFEEST

of Taboetfeest wordt gevierd door de Mohammedanen op de asjoera, de 10de dag van de maand Moharram, d.i. de eerste van het Mohammedaanse jaar. Het is een gedachtenisfeest van Sji’ietische oorsprong, daar op die dag de dood van Hoesein, de kleinzoon van Mohammed, de zoon van Ali en Fatima, in de slag bij Kerbela (680) wordt herda...