Wat is de betekenis van harmonieleer?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

harmonieleer

Harmonieleer is leer van de verbinding en samenhang van de akkoorden.

2024-05-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Harmonieleer

(harmoniek) leer der toonreeksen

2024-05-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Harmonieleer

leer der muzikale samenklanken (akkoorden) en hun onderlinge verbinding.

2024-05-28
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

harmonieleer

de kennis van de samenhang en de verbinding van akkoorden of samenklank van tonen. De regels van de harmonieleer hebben evenals de andere wetten van de muziek een evolutie gekend. Bij het Gregoriaans is er geen harmonieleer, daar deze kerkzang eenstemmig is. Tijdens de bloei van de polyfonie (1000-1600) bleef de harmonieleer beperkt tot het aanvaar...

2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Harmonieleer

v., (muz.) leer van de betekenis, de practische zetting en de verbinding der akkoorden, stemvoering enz.

2024-05-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Harmonieleer

(muz.), leer van het samenklinken der tonen; berust nog steeds op Rameau’s Traité de l’H. (1722), echter sindsdien veel verder ontwikkeld.

2024-05-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HARMONIELEER

is de leer van de samenstelling, de betekenis en het verband van de accoorden, die in muziek gebruikt worden. In een voor paedagogische doeleinden geschreven harmonieleer gaat de wetenschap meestal schuil achter de regels en voorschriften voor de practische toepassing van de meest voorkomende accoorden (z muziekleer, harmonie).

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

harmonieleer

v., het samenstel der regelen voor de verbinding der accoorden; ook: harmoniek.

Gerelateerde zoekopdrachten