Wat is de betekenis van Harmonie?

2021
2023-02-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Harmonie

Harmonie komt vanuit het Grieks en betekent samenvoeging. Het woord kent vele betekenissen, waarbij het neerkomt op de juiste verhouding van delen of momenten van een geheel, ofwel de samenwerking van deze delen tot een schoon en goed geheel. De betekenis kan esthetisch van aard zijn: de samenwerking van schone elementen, maar ook ethisch: de overe...

Lees verder
2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

harmonie

harmonie - Zelfstandignaamwoord 1. samenwerking of verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel 2. (muziek) aangenaam klinkende vereniging van tonen 3. de gezamenlijke blaas- en slaginstrumenten in een orkest 4. harmonieorkest Synoniemen [1] eendracht [2] samenklank Verwante begrippen h...

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

harmonie

harmonie - zelfstandig naamwoord uitspraak: har-mo-nie 1. tevreden en met plezier ♢ ? 2. muziekkorps met alleen blaasinstrumenten ♢ de harmonie liep vooraan in de optocht ...

Lees verder
2017
2023-02-08
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Harmonie

Het systeem dat de opeenvolging van de akkoorden regelt.

2003
2023-02-08
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Harmonie

Harmonie (Gr.harmonia, samenhang) is de samenhang die ontstaat wanneer twee of meer tonen gelijktijdig klinken. Die samenhang kan onder spanning staan of in balans verkeren; het bewust hanteren van die twee aspecten heet 'harmonieleer'. Vanaf het ontstaan van de meerstemmigheid in de 9e eeuw bestond de West-Europese muziek uit melodie en harmonie,...

Lees verder
2002
2023-02-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

harmonie

Harmonie is: 1) (beeldend): wanneer alle onderdelen van een werk in evenwicht met elkaar zijn; het geheel wordt als rustig ervaren; 2) (muziek): het gelijktijdig klinken van meerdere tonen (zie toon (2)).

1997
2023-02-08
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Harmonie

Samenwerking of verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel, overeenstemming, aldus de ‘Grote Van Dale’ (12de, herziene druk).  Het eponiem is afgeleid van Harmonia, een dochter van Aphrodite en Ares. die elkaar als tegenpolen aanvulden: de godin van de liefde en de oorlogsgod. Vandaar de naam van...

Lees verder
1994
2023-02-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Harmonie

[Lat., Gr. harmonia = het samenstemmen, akkoord) 1 het met elkaar in overeenstemming zijn; 2 (muz.) verbinding van klanken tot akkoorden; 3 harmonie-orkest (orkest met uitsluitend koperen en houten blaasinstrumenten).

Lees verder
1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Harmonie

goede samenklank; overeenstemming; eensgezindheid; muziekgezelschap met blaas- en slaginstrumenten

1990
2023-02-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

harmonie

harmonie - In het algemeen te gebruiken om een prettig georganiseerde en consequente indeling van de delen in het geheel aan te duiden. Gebruik, in het geval van kunst of architectuur, de term vooral voor het begrip van esthetische omschrijving, waarin de architectonische verhouding of het kunstzinnig ontwerp harmonie vertoont.

1985
2023-02-08
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Harmonie

De aanwezigheid van niet-lineaire frequenties, als gevolg van de niet-lineaire kenmerken van een transmissieverbinding, in het antwoord.

1981
2023-02-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Harmonie

in de muziek: 1. evenwichtige samenklank van verscheidene tonen tot een akkoord; 2. muziekgezelschap waarbij men naast koperen ook houten blaasinstrumenten en slagwerk bespeelt; zie fanfare.

Lees verder
1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

harmonie

[Gr., samenvoeging], v. (-ën), 1. overeenstemming, het aangepast zijn van elementen aan elkaar en aan hun milieu (e): de — van de natuur; een — van kleuren; de — van zijn leven was gebroken; in zijn, in overeenstemming; eensgezindheid; goede verstandhouding, eendracht: zij leven in de beste —; gewone naam van socië...

Lees verder
1962
2023-02-08
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

harmonie

(van Gr. harmonia = samenvoeging), sedert de middeleeuwen de aanduiding voor de verticale samenklank in het algemeen of voor consonante samenklanken in het bijzonder. Zie voorts ‘harmonieleer. Ook afkorting voor harmonieorkest.

Lees verder
1955
2023-02-08
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Harmonie

welluidendheid; eenstemmigheid ; overeenstemming; harmonieleer: akkoordenleer

1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Harmonie

s., harmony

1952
2023-02-08
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Harmonie

overeenstemming v. d. tonen; harmonieleer; gezamenlijke blaas- en slaginstrumenten van een orkest; welluidendheid: harmonie, overeenstemming, juiste verhouding; eendracht, eensgezindheid; harmonie imitative, klanknabootsing.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Harmonie

(<Gr.-Lat.), v. (-ën), 1. samenwerking of verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel, overeenstemming : de harmonie der natuur ; een harmonie van kleuren : de harmonie van zijn leven was gebroken ; — in harmonie zijn, in overeenstemming ; — eensgezindheid ; goede verstandho...

Lees verder
1949
2023-02-08
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Harmonie

(Lat. harmónia = Gr. harmonia = overeenstemming). Welluidend samenklinken van tonen.

1949
2023-02-08
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Harmonie

(Gr.), overeenstemming tot welgeordend geheel.