Wat is de betekenis van harem?

2023-06-04
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

harem

(1985) (bridge) vier vrouwen in één hand. Syn.: hoerenkast*. • Als een speler echter vier vrouwen in handen heeft dan zijn dat niet vier duiven maar dan heet dat een "hoerenkast" of een "harem". (Nieuwsblad van het Noorden, 21/06/1985) • Hoerenkast / Harem. Vier vrouwen in de hand, vaak gezegd...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over harem?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

harem

harem - Zelfstandignaamwoord 1. het voor vrouwen bestemde deel van een woning van een mohammedaan 2. groep vrouwen die een relatie hebben met één man Hefner had er een roulerende harem vriendinnen. Het was een comfortabele en tegelijkertijd harde wereld, schrijft Holly Madison in Down the Rabbit Hole...

Lees verder
2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

harem

harem - zelfstandig naamwoord uitspraak: ha-rem 1. deel van de woning van een moslim dat speciaal voor vrouwen is ♢ de vrouwen zaten te praten in het harem 2. de vrouwen van een moslim bij elkaar ...

Lees verder
2023-06-04
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

harem

harem - of eenmansgroep. Een groep van vrouwelijke individuen die geassocieerd zijn met een mannetje, vaak onder een despotisch regime. Het mannetje verhindert andere mannetjes met zijn haremleden te paren. Zie ook multi-male groep.

2023-06-04
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Harem

[v. Arab. haram = verboden, van harama = verbieden] vrouwenverblijf bij mohammedanen; de vrouwen daarin.

2023-06-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Harem

vrouwenverblijf; de gezamenlijke bewoonsters van een harem

2023-06-04
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

harem

harem - De voor vrouwen bestemde, afgezonderde gedeelten in de woningen van (aanzienlijke) mohammedanen.

2023-06-04
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Harem

vrouwenhuis in het Oosten. Het is de mohammedanen toegestaan met meer vrouwen te huwen. Alleen de rijkere mensen kunnen zich dit veroorloven en laten dan harems inrichten.

Lees verder
2023-06-04
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

harem

zie eunuch

2023-06-04
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Harem

mohammedaans vrouwenvertrek; ook al de vrouwen daarin.

2023-06-04
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Harem

harem.

2023-06-04
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

harem

harem.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Harem

(<Arab.), m. (-s), 1. vrouwenverblijf, het voor de vrouwen bestemde, afgezonderde gedeelte in de woning van een (aanzienlijke) Mohammedaan; 2. de gezamenlijke bewoonsters van een verblijf als onder 1., al de vrouwen en bij zitten van een Mohammedaanse grote ; — bij uitbr. en scherts, in toepassing op een stel bij zitten of liefjes van een...

Lees verder
2023-06-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Harem

(Arab.: harim, verboden (vertrek), vrouwenvertrek in Moh. huizen.

2023-06-04
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

harem

m. vrouwenverblijf bij de Mohammedanen.

2023-06-04
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Harem

Oefenplaats voor kampioenminnaar.

2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

harem

m. -s, Arab. letterl. verboden: vrouwenverblijf in de aanzienlijke Mohammedaanse huizen; de vrouwen.

2023-06-04
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

harem

m. vrouwenverblijf bij de Mohammedanen.

2023-06-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Harem

vrouwenverblijf in Mohammed, landen, waarin geen man mag door dringen, bij aanzienlijke personen bewaakt door → eunuchen; in Turkije afgeschaft.

Lees verder
2023-06-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Harem

Harem - Verbastering van het Arab. woord harim (met korte a, lange i en accent op de laatste lettergreep), eigenlijk „voor onbevoegden verboden en te eerbiedigen”, vandaar o.a. aanduiding van de vrouwen in het algemeen, en inzonderheid van de gezamenlijke vrouwen van één man. In het Nederlandsch gebruikt men het woord hare...

Lees verder