Wat is de betekenis van harden?

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

harden

harden - Werkwoord 1. (ov) (metallurgie) hard maken, met name van staal door verhitten, afschrikken en hameren 2. (ov) (figuurlijk) psychisch tegen moeilijkheden bestand maken De kostschool hardde de jongen en bereidde hem voor op een loopbaan in het leger. 3. het, iets ~ iets verdu...

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

harden

harden - regelmatig werkwoord uitspraak: har-den 1. hard worden ♢ stopverf moet harden voordat je het schildert Algemene uitdrukkingen: 1. hij is niet om te harden [onuitstaanbaar]...

2024-04-24
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Harden

Metalen worden gehard, b.v. door het toevoegen van koolstof (gietijzer, wolframstaal), door afschrikken (het indompelen van heet staal in koud water) en door legeren. Ook olie wordt gehard, d.w.z. in smeerbaar vet veranderd; zie margarine.

2024-04-24
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Harden

is het stelselmatig tegengaan van de verwekelijkende invloeden van de door de beschaving opgelegde manier van leven door middel van een natuurlijke leefwijze. Daar de beschaafde leefwijze de mens zoveel mogelijk inspanning en onaangename, van buiten komende invloeden probeert te besparen, neemt het weerstandsvermogen af en reageert de mens op onver...

2024-04-24
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Harden

1. Gewennen aan minder gunstige omstandigheden. Als men van h. spreekt, denkt men in de eerste plaats aan het wennen aan lage temp. Men beweert wel, dat de dieren daardoor dan meteen ook meer weerstand zouden krijgen tegen andere ongunstige omstandigheden zoals besmettingen. Dit laatste Is zeker geen algemene regel. Ook bij planten spreekt men van...

2024-04-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Harden

v., hurdzje, stielje; (dulden) (út)hurd(zj)e, útstean, -hâlde, daeije, forneare; zich —, gehard worden, hurdzjen leare.

2024-04-24
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

harden

I. harden, hard (gevoelloos) maken, verharden; II. hard worden, verharden; een vaste (re) vorm aannemen; vaster (hoger) worden; hardened, ook: verstokt.

2024-04-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Harden

(hardde, heeft gehard), 1. hard maken, inz. als technische bewerking: staal harden, gloeiend staal plotseling afkoelen, om er een grotere hardheid aan te geven; — van oliën en vetten: ze stijf maken door de onverzadigde vetzuren met waterstof in verzadigde om te zetten; — (biol.) fixeren; 2. (het lichaam) sterk maken, besta...