Wat is de betekenis van Hanssens?

2024-07-17
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Hanssens

Hanssens, Edmond Winnie Victor, Belgisch officier, *25.7.1843, +28.12.1884 Vivi. Hanssens was kapitein in het Belgische leger; hij vertrok in 1882 naar de Kongo. Hij werkte zeer actief aan de uitbreiding van het gebied van de Association Internationale du Congo, speciaal in het Kwilu-Niadigebied ten noorden van de Kongomonding. Hanssens slaagde er...

2024-07-17
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Hanssens

Zie M. Ch. A. Blom.

2024-07-17
Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Pieter Scheen (1969)

Hanssens

Hanssens - zie M. Ch. A. Blom.

2024-07-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Hanssens

Hanssens - 1° Charles-Louis, Belg. componist, cellist en orkestleider; * 1802, † 1871 te Brussel; zoon van den toonkunstenaar Ch. L. Joseph H. Sr.; leefde in België, Holland en te Parijs; 1848-’69 orkestleider van den Munt-Schouwburg, te Brussel; heeft talrijke composities van allerlei aard geschreven,waarvan het meerendeel al...

2024-07-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Hanssens

(’hanssəns) 1. (Karel) Vlaams musicus, ° 4 mei 1777 te Gent, was o. a. inspekteur van de muziekschool (het latere conservatorium) te Brussel waar hij 6 mei 1852 †; komponeerde opera’s en kerkelijke muziek. 2.(Lodewijk) Vlaams musicus. ° 12 juli 1802 te Gent. zoon van (1), was leraar aan de muziekschool, later aan het cons...

2024-07-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hanssens

Edmond Winnie Victor, Belg. officier, *25.7.1843 Veurne, ♱28.12.1884 Vivi. Hanssens was kapitein in het Belg. leger en vertrok in 1882 naar Kongo. Hij werkte na het vertrek van →Stanley (1882) zeer actief aan de uitbreiding van het gebied van de Association Internationale du Congo, speciaal in het Kwiloe-Niadigebied ten noorden van de Kongomon...